Home

Achtergrond

I&R leidend bij administratieve controle

Bij administratieve controle voor de uitkering van slachtpremies is het I&R-systeem leidend. Dat oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven in een zaak tussen een veehouder en het ministerie van LNV. Volgens de veehouder zaten er fouten in het I&R-systeem waardoor de slachtdatum te laat werd geboekt en er geen slachtpremie is uitgekeerd.

De veehouder had op 28 april 2001 een van zijn runderen laten slachten bij de slachterij. Pas veel later in januari 2002 ontdekt de slachterij dat het betreffende rund in het I&R-systeem niet als afgemeld staat geregistreerd. Dit terwijl andere runderen die dezelfde dag zijn geslacht zijn wel afgemeld staan in het systeem. Het verzoek om dit aan te passen wordt afgewezen, omdat afmelddatums niet kunnen worden aangepast. Hierdoor ligt de afmelddatum buiten de zes-maandentermijn welke de wettelijk maximale periode is op nog voor slachtpremie in aanmerking te komen en wordt dus geen slachtpremie uitbetaald.

De veehouder gaat hierop in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het college oordeelt dat het I&R een europees goedgekeurd registratiesysteem is en dat deze leidend is voor de administratieve controle. Het is taak de degene die het rund afmeldt, zelf controleert of de afmelding juist wordt geregistreerd. Het beroep is ongegrond en er wordt geen slachtpremie uitgekeerd.

Meer informatie Uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.