Home

Achtergrond

Hogere vrijstelling maakt bedrijfsoverdracht makkelijker

De vrijstelling van successie- en schenkingsrecht wordt verhoogd. Het belastingvrije deel wordt verhoogd van 30% naar 60%. In 2007 zal dit percentage zelfs oplopen tot 75%. Aanvankelijk zou het percentage in het belastingplan 2005 worden verhoogd naar 50%, maar door de aanname van een amendement door de Tweede Kamer is dit nu gewijzigd.

De vrijstelling is alleen van toepassing als het bedrijf voor tenminste vijf jaar wordt voortgezet. De vrijstelling is verdeeld in verschillende schijven. In de eerste schijf zit het verschil tussen de going-concernwaarde en de waarde in het economisch verkeer (liquiditeitswaarde). Deze is volledig vrijgesteld. In de tweede schijf is een percentage van de voortzettingswaarde vrijgesteld. Dit percentage is nu verhoogd. De derde schijf bevat het resterende deel waarvoor uitstel van betaling voor 10 jaar kan worden verkregen.

Door de aanpassing van de regeling kunnen bedrijven dus tegen een lagere waarde worden overgedragen aan een van de kinderen. Dit kan echter voor een groter discussie zorgen met de andere kinderen. De bevoordeling van de opvolger wordt alleen maar groter.

Meer informatie Bedrijfsoverdrachten fiscaal vriendelijker behandeld

Rekenvoorbeeld vrijgestelde waarde

Iemand krijgt het fruitteeltbedrijf van zijn ouders geschonken. De waarde van dit bedrijf is 1000, de voortzettingswaarde bedraagt 700. De totale schenking bedraagt dus 1000. De eerste schijf (kwijtschelding na vijf jaar) bedraagt (1000-700) 300. De tweede schijf (idem) bedraagt 30% (en vanaf 01-01-2005 dus 60%) van de liquidatiewaarde, verminderd met de eerste schijf, ofwel 30% van (1000 minus 300, dus 700), derhalve een bedrag van 210. Voor de resterende bevoordeling van 490 (1000 minus 300 minus 210) wordt gedurende 10 jaar rentedragend uitstel van betaling verleend.

De kwijtschelding in de tweede schijf wordt dus 60% van 700 = 420. Voor de resterende bevoordeling van 280 (1000 minus 300 minus 420) wordt gedurende 10 jaar rentedragend uitstel van betaling verleend.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.