Home

Achtergrond

Hervorming suikerbeleid na 2005

De hervorming van het Europese suikersysteem gaat nog niet in 2005 in. Een meerderheid van de 25 EU-landen is voor een verandering, maar over de manier waarop en wanneer konden de landbouwministers het deze week niet eens worden. Het inkomen van akkerbouwers blijft daardoor volgend jaar op peil. Het LEI becijferde vorige week dat het inkomen door het nieuwe suikerbeleid met 10 tot 35 procent kan dalen.

Vooral Zuid- en Oost-Europese landen willen de markt alleen vrijgeven voor overproductie van suikerbieten. Tien van hen zeiden nadrukkelijk hun eigen suiker te willen blijven verbouwen. Een ander twistpunt is hoeveel suiker een groep ontwikkelingslanden mag leveren. Deze landen kunnen onder gunstige voorwaarden suiker afzetten op de Europese markt. Veel van deze suiker wordt door re-export op de wereldmarkt afgezet. De nieuwe Europees landbouwcommissaris Fischer Boel benadrukte dat het onvermijdelijk is dat de Europese suikerprijs zakt in de richting van de wereldmarktprijs.

Over de gevolgen van de lagere suikerprijs in beeld te brengen heeft het LEI onderzoek gedaan. Ze hebben gerekend met een prijsdaling van 16 of 26 euro per ton, kortingen van het quotum met 16 of 20 procent en het aandeel dat suikerbieten in het bouwplan inneemt.

De prijsdaling heeft het grootste effect op het inkomen. Een grotere quotumkorting heeft minder gevolgen omdat het saldoverschil met andere gewassen door de prijsdaling al daalt. De bietenteelt is voor veel akkerbouwers een belangrijke en stabiele inkomenscomponent, aldus het LEI. De wijziging van het EU-suikerbeleid heeft daarom gevolgen voor de continuïteit van veel bedrijven.

Meer informatie Download het LEI-rapport

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.