Home

Achtergrond

Faunafonds keert niet uit vanwege verzekerbare schade

Het Faunafonds hoeft een boer uit het Gelderse Baak geen schadevergoeding te betalen voor vraatschade in de maïs. Vraatschade door roeken was namelijk verzekerbaar en komt daardoor niet in aanmerking voor een uitkering uit het Faunafonds. Dat de boer hiervoor zaad moest betrekken van twee aangewezen leveranciers, is volgens de Raad van State acceptabel.

De veehouder in Baak leed in mei 2002 schade doordat roeken de helft van de net ingezaaide maïs hadden opgevreten. De boer zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de roeken te verjagen. Hij heeft zelfs een jager de roeken laten afschieten. Volgens artikel 9 van de regeling wordt echter geen tegemoetkoming verleend indien het risico van schade door een beschermde diersoort verzekerbaar is bij ten minste twee in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.

Het Faunafonds en de rechtbank hadden het verzoek van de veehouder al afgewezen. De schade is namelijk verzekerbaar bij de Hagelunie en Agriver. De Raad van State volgt ook deze lijn. Om voor de verzekering in aanmerking te komen moet de boer echter maïszaad afnemen van Cebeco of van de CZAV. Deze beperkende bepaling heeft de Raad van State in haar overweging betrokken. Deze komt tot de conclusie dat deze bepaling niet zodanig knellend is dat redelijkerwijs niet gesproken kan worden van de mogelijkheid tot het afsluiten van een verzekering bij ten minste twee verzekeringsmaatschappijen. De veehouder voert ook aan dat er per 1 januari 2003 geen mogelijkheid meer is om zich te verzekeren tegen vraatschade. Maar aangezien de schade in mei 2002 ontstond, en toen verzekerbaar was, is dit niet relevant.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State
Meer informatie Regeling schadevergoeding Faunafonds

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.