Home

Achtergrond

Brabant trekt niet-gebruikte beregeningsvergunning in

De provincie Noord-Brabant wil beregeningvergunningen intrekken die de afgelopen vier jaar niet of nauwelijks zijn benut. Gedeputeerde Staten (GS) is op basis van artikel 25 van de Grondwaterwet gerechtigd tot intrekken van de vergunning, indien gedurende vier achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Per 1 januari 2000 is de registratie- en heffingplicht ingevoerd voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening van landbouwgewassen. De provincie Noord-Brabant heeft door middel van plaatsbepaling geconcludeerd dat circa 25 procent van alle vergunningshouders niet (meer) gebruikt wordt.Het provinciaal beleid is gericht op vermindering van de grondwateronttrekkingen. Om te voorkomen dat de niet-gebruikte vergunningen in de toekomst alsnog actief worden, kiest de provincie er voor om deze in te trekken of om te zetten in een kleine onttrekking (kleiner dan 10 kuub per uur, maximaal 30 meter diep).

De provincie heeft de intentie om degenen die voor hun bedrijf grondwaterberging nodig hebben, hun vergunning te laten behouden. Toch krijgen alle ondernemers die de afgelopen jaren niet beregend hebben een brief van de provincie. De ondernemer kan in een eenvoudige schriftelijke reactie de intrekkingsprocedure stopzetten. Dat geldt voor vergunninghouders die bewust sturen op minimale onttrekking van grondwater en de vergunning alleen nodig hebben in droge zomers, maar ook voor ondernemers die de vergunning nodig hebben vanwege een toekomstige intensivering van het teeltplan of het in de toekomst niet mogen gebruiken van oppervlaktewater. Deze ondernemers moeten in de brief aan de Provincie aantonen dat ze een landbouwbedrijf hebben. Dit kan onder andere middels opgaven van de meitelling, waaruit blijkt dat er minstens 1 hectare grond is, of met een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Mocht de provincie toch tot intrekken overgaan, dan is op dat besluit bezwaar en beroep mogelijk. Evelyne Coopmann

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.