Home

Achtergrond

Brabant kondigt nieuwe verplaatsingsregeling aan

De provincie Noord-Brabant opent van 17 januari tot en met 18 maart 2005 een nieuwe verplaatsingsregeling intensieve veehouderijbedrijven (VIV). Voor deze opening stelt de provincie 12,5 miljoen euro beschikbaar. Bedrijven met een intensieve tak in de extensiveringsgebieden rondom natuur kunnen zich aanmelden. Vergeleken met de regeling van vorig jaar zijn een aantal eisen veranderd. Ook de financiële vergoeding is hoger dan vorig jaar, blijkt uit de eerste informatie van de provincie Noord-Brabant.

De VIV betreft een provinciale regeling die gedurende vijf jaar elk jaar opnieuw kan worden opengesteld. Het totale budget over vijf jaar bedraagt 60 miljoen euro. Vorig jaar is de regeling voor de eerste keer opengesteld. De exacte voorwaarden voor de nieuwe openstelling zijn nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de provincie is de regeling bestemd voor intensieve veehouderijen gelegen in een extensiveringsgebied met primaat natuur en intensieve veehouderijen gelegen binnen de 250 meter zone van de Wet Ammoniak en Veehouderij (Wav). In beide gevallen geldt als voorwaarde dat de gemeente bereid moet zijn een gedeelte mee te financieren. De hele intensieve veehouderijtak moet worden beëindigd en gesloopt en het te verplaatsen intensieve bedrijf moet volwaardig zijn. Grond in de EHS moet aangeboden worden aan de uitvoerder van de regeling (waarschijnlijk Bureau Beheer Landbouwgronden) of via een beheersovereenkomst ten dienste van natuurdoel worden ingezet.
Bedrijven mogen er langer dan 3 jaar over doen om de verplaatsing rond te zetten, mits de verplaatsing uiterlijk 31 december 2012 gerealiseerd is. Wel wordt na 3 jaar de afschrijving opgeteld bij de gecorrigeerde vervangingswaarde.

De vergoeding voor deze openstelling is hoger dan die van vorig jaar. Een ondernemer ontvangt 100 procent van de gecorrigeerde vervangingswaarde en een sloopvergoeding van 25 euro per vierkante meter. Verder worden verplaatskosten vergoed met een bedrag van 500 euro per MVE op de uit te breiden locatie met een minimum van 25.000 euro en een maximum van 100.000 euro. Bedrijven die verplaatsen naar een andere locatie krijgen daar nog eens 60.000 euro bovenop. De bedrijfswoning kan niet in de transactie worden betrokken. Overigens komen ook deelnemers van de vorige VIV-regeling in aanmerking voor de extra vergoeding.

Waarschijnlijk krijgen ook deze keer bedrijven voorrang bij de aanwezigheid van een vervangende locatie en een hoge ammoniakemissie. Bij overtekening geeft de provincie voorrang aan verplaatsingen die het meeste bijdragen aan het behalen van reconstructiedoelen. De reconstructiecommissies geven hierover advies. In de eerste weken van de aanmeldingsperiode organiseert de provincie met de reconstructiecommissies informatiebijeenkomsten over de regeling.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.