Home

Achtergrond

Bijdrage beheerspakketten SAN gewijzigd

Voor de aanvraagperiode 2005 is de bijdrage voor beheerspakketten voor de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) gewijzigd. Voor veel beheerspakketten is de bijdrage verlaagd met enkele tientallen euro’s tot soms honderd euro. Voor enkele pakketten is de bijdrage juist verhoogd.

Elk jaar wordt de bijdrage voor de verschillende beheerspakketten opnieuw vastgesteld. Voor de beheerspakketten hooiland, landschappelijk grasland en weidevogelgrasland met rustperiode zijn de bijdragen gedaald. Voor kruidenrijk grasland of kruidenrijke zomen is de bijdrage juist gestegen.

Vanaf 1 november tot 24 december kunnen aanvragen voor SAN worden ingediend. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Vanaf het moment dat het budget vol is, worden de aanvragen afgewezen. Bij gelijktijdige aanvragen wordt geloot. In Flevoland zijn de hectaredoelstellingen al bereikt en worden geen aanvragen meer gehonoreerd.

Meer informatie Bijdrage beheerspakketten 2005
Meer informatie Het LNV-loket
Lees ook Subsidieregelingen natuurbeheer open

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.