Home

Achtergrond

Wijzigingen EU-landbouwbeleid: definitie akkerland en handel in toeslagrechten

Door de hervorming van het EU-landbouwbeleid veranderen een aantal zaken in de subsidieverlening. Vanaf 1 januari 2005 vervalt de definitie akkerland. Het gebruik in 2003 wordt dan bepalend. Ook de voorwaarden voor de overdracht van toeslagrechten worden steeds duidelijker.

De huidige definitie van akkerland komt te vervallen. In de regeling staat dat gronden die gedurende achtereenvolgende jaren 1987 tot 1991 als blijvend grasland of blijvende teelten, bos of niet agrarische doeleinden in gebruik waren niet in aanmerking komen voor EU-premie.

Vanaf 1 januari 2005 is het gebruik van de grond in 2003 bepalend. Het perceel is subsidiabel als het in 2003 niet gebruikt werd als blijvend grasland, voor meerjarige teelten, als bosgrond of voor niet-agrarische doeleinden. Het ministerie van LNV maakt een kaart waarop alle subsidiabele percelen te zien zijn.

Vanaf 2006 wordt de aan de productie gekoppelde steun grotendeels omgezet naar steun in de vorm van toeslagrechten. Deze zijn zoals bekend gebaseerd op de periode 2000 - 2002. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt hier vanaf geweken. De voorwaarden hiervoor zijn echt nog niet bekend.

De toeslagrechten worden vrij overdraagbaar. Dat kan door koop of elke vorm van definitieve overdracht. Dit kan zonder grond. Verhuur of verleasen kan echter alleen als dit gepaard gaat met de onderliggende hoeveelheid subsidiabele hectares. Als uiterlijk 15 mei 2006 een verkoopcontract van een bedrijf of gedeelte van een bedrijf is afgesloten of gewijzigd, waarin is opgenomen dat toeslagrechten worden overgedragen, dan wordt dat beschouwd als handel in toeslagrechten. Hierop zijn enkele fiscale regels van toepassing.

Veerman meldde eerder dat de toeslagrechten in beginsel belast zijn voor inkomsten- en vennootschapsbelasting als “winst uit onderneming”. Op de rechten kan niet worden afgeschreven en de waarde van de rechten is ook voor het schenkings- en successierecht belast. Bij overdracht van de rechten wordt geen overdrachtsbelasting geheven, maar is in beginsel wel BTW verschuldigd.

Meer informatie Nieuwsbrief van LNV
Lees ook Leg afspraken over toeslagrechten vast bij overdacht grond
Lees ook Ontkoppeling EU-steun vanaf 2006, melkpremie pas vanaf 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.