Home

Achtergrond

Uitstel van betaling bij bezwaar naheffingsaanslag minas

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003 zijn de regels ten aanzien van het uitstel van betaling van de naheffingsaanslag veranderd. Bezwaar tegen de naheffingsaanslag leidt automatisch tot uitstel van betaling. De naheffingsaanslag is wel verhoogd met een boete van 10% ten opzichte van de eerste heffingsaanslag. Hiertegen kan alleen bezwaar gemaakt worden nadat de heffing betaald is.

Per 1 januari 2003 zijn de regels ten aanzien van uitstel van betaling veranderd. Indien bezwaar wordt aangetekend tegen een naheffingsaanslag minas, hoeft geen verzoek om uitstel tot betaling te worden ingediend. Het bezwaar wordt namelijk tevens gezien als een verzoek om uitstel van betaling en het uitstel wordt verleend tot het tijdstip waarop Bureau Heffingen uitspraak doet op het bezwaarschrift. Het uitstel wordt verleend voor het hele bedrag waartegen bezwaar wordt gemaakt.

Wanneer uit de uitspraak blijkt dat de naheffingsaanslag of een gedeelte van de aanslag wel is verschuldigd, wordt over het verschuldigde en niet betaalde bedrag, inclusief opgelegde boetes, invorderingsrente berekend. Het betalen van invorderingsrente kan worden voorkomen door voor de uiterste betaaldatum van de naheffingsaanslag het verschuldigde bedrag te betalen. De verwachting is dat de naheffingsaanslag binnen ongeveer een half jaar na het insturen van de aangifte op de mat valt. Dan kan een verzoek om een betalingsregeling worden aangevraagd of een bezwaarschrift worden ingediend.

Het gerechtshof in Amsterdam heeft eerder dit jaar bepaald dat agrariërs die bezwaar maken tegen een minas-aangifte, maar de heffing niet hebben betaald, niet-ontvankelijk zijn in hun bezwaar. Wie bezwaar wil maken tegen de minas-heffing moet dus of eerst betalen of wachten tot de naheffingsaanslag. Bij bezwaar tegen de naheffingsaanslag wordt namelijk automatisch uitstel van betaling verkregen. De heffing is dan echter wel met 10% verhoogd. Wordt de bezwaarmaker in het ongelijk gesteld, dan valt de heffing dus 10% hoger uit dan wanneer hij direct de oorspronkelijke heffing betaald zou hebben. Wordt hij bij het bezwaar tegen de naheffingsaanslag in het gelijk gesteld dan wordt de heffing inclusief boete kwijtgescholden.

Meer informatie Wijziging beleidsregels Bureau Heffingen 2003

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.