Home

Achtergrond

Toch subsidie SAN, want soorteninventarisatie had veel te laat plaatsgevonden

De soorteninventarisatie voor de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) moet binnen een redelijke termijn na de aanvraag plaatsvinden. De Raad van State oordeelde dat anderhalf jaar na de aanvraag niet redelijk is. De subsidieaanvrager is daarmee in het gelijk gesteld en de subsidie wordt hem alsnog verleend.

In deze zaak had een boer een aanvraag gedaan in het kader van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. De aanvraag werd echter afgewezen, ook in beroep bij de rechtbank Alkmaar kreeg de boer geen gelijk. Bij de veldcontrole in augustus 2001 waren namelijk niet de vereiste 15 inheemse plantensoorten aangetroffen op een gebied van 25 vierkante meter. Dit wordt als eis gesteld bij aanvang van de beheersovereenkomst. Deze controle wordt ook de aanvangscontrole genoemd.

De aanvrager vindt echter dat deze controle niet als aanvangscontrole kan worden beschouwd. De controle heeft namelijk anderhalf jaar na subsidieaanvraag plaatsgevonden. In hoger beroep stelt de Raad van State de aanvrager in het gelijk. Volgens de subsidieregeling moet de beslissingen en controle binnen een redelijke termijn na de subsidieaanvraag plaatsvinden. Anderhalf jaar later is geen redelijke termijn, aldus de Raad van State. Dit is de schuld van LNV. Aanvankelijk was voor het betreffende terrein namelijk subsidie verleend aan een natuurvereniging. Dit zonder dat er een veldcontrole was uitgevoerd. Later bleek de natuurvereniging ten onrechte subsidie had aangevraagd op het perceel. Het perceel was in eigendom bij de aanvrager zelf. Pas op 27 juli 2001 werd de subsidie aan de natuurvereniging in getrokken. Daardoor kon de aanvangscontrole niet eerder plaatsvinden, maar dat is dus niet de aanvrager te verwijten.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State
Lees ook Subsidieregelingen voor natuurbeheer weer geopend

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.