Home

Achtergrond

Subsidie voor bedrijfsontwikkeling voor akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers

Akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers kunnen tot € 8.000 steun krijgen voor het inwinnen van deskundig advies gericht op bedrijfsontwikkeling of juist bedrijfsbeëindiging. Deze subsidie wordt verstrekt op basis van de Kaderregeling Kennis en Advies (KKA). Eerder dit jaar konden jonge boeren al subsidie aanvragen.

De regeling is geopend van 12 oktober tot en met 9 november 2004. De minister heeft € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers. Het maximumsubsidiebedrag in deze aanvraagperiode is € 8.000 per aanvrager.

De regeling geeft financiële ondersteuning aan agrarische ondernemers voor het inzetten van deskundigen bij bedrijfsontwikkeling of bedrijfsbeëindiging. De activiteiten die gesubsidieerd kunnen worden variëren van bedrijfsdoorlichtingen, het laten opstellen van plannen voor bedrijfsontwikkeling of bedrijfsbeëindiging, tot het volgen van opleidingen. Afhankelijk van het soort kosten wordt hiervan 30 tot 70% gesubsidieerd.

Reeds gemaakte kosten of aangegane verplichtingen voordat een ontvangstbevestiging van Laser is ontvangen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Meer informatie Aanvraagformulier en meer informatie

Naslag Kaderregeling Kennis en Advies

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.