Home

Achtergrond

Staking voor 27 juni 2000 niet aantoonbaar

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde in deze zaak dat een boer niet kan aantonen dat hij zijn bedrijf voor 27 juni 2000 had gestaakt. Hierdoor kan geen gebruik worden gemaakt van de landbouwvrijstelling bij overgang van de woningen naar het privé-vermogen. Ook de aftrek van de minas-aanslagen wordt niet toegestaan. Deze waren begin 2004 vernietigd en mogen dus niet in aftrek worden gebracht, aldus het oordel van het gerechtshof.

In deze zaak was in geschil of de agrarische onderneming was gestaakt voor 27 mei 2000 of daarna. Indien de onderneming na deze datum zou zijn gestaakt valt de waardevermeerdering van de woning en de ondergrond niet onder de landbouwvrijstelling. In 1994 had de boer zijn melkquotum al verkocht vanwege gezondheidsredenen. Hij heeft daarvoor een herinvesteringsreserve gevormd. In 1997 is deze herinvesteringsreserve toch tot de winst gerekend. Voor deze boekwinst heeft de ondernemer een lijfrente aangekocht bij een verzekeraar. Vanaf 1997 heeft de ondernemer zijn gronden grotendeels verhuurd en verbouwt op een klein deel van de grond zelf nog gewassen.

In de aangifte van 2000 heeft de ondernemer aangegeven dat hij de onderneming per 31 mei 2000 heeft gestaakt. De belastinginspecteur gaat echter uit van staking per 31 december 2000. Op 21 april 2000 heeft de gemachtigde van de boer namelijk een brief gestuurd aan de inspecteur met een overeenkomst tot bindende waardering van onroerende zaken. In deze bief stond letterlijk dat de onderneming per 31 december 2000 is gestaakt. Als peildatum voor de taxatie was dan ook 31 december 2000 ingevuld. Tot 2000 werden door de boekhouder nog steeds jaarrekeningen opgesteld. De jaarrekening van 2000 vermeldt als stakingstijdstip 31 mei 2000. De jaarrekening is echter pas in november opgesteld. Zeker ook gezien de eerdere brief handhaaft het hof 31 december 2000 als stakingsdatum. De boer kan dus geen gebruik maken van de landbouwvrijstelling.

Daarnaast wil de boer € 40.000 aan minasheffingen in mindering brengen op de winst. Tegen de minasheffingen heeft hij echter bezwaar gemaakt en deze zijn begin 2004 ook vernietigt. Het hof staat dan ook niet toe dat de heffingen in mindering worden gebracht.

De exacte datum van staking was in dit geval van belang om nog voor de landbouwvrijstelling in aanmerking te komen voor de woning en ondergrond. Sinds de invoering van de Wet IB 2001 is dit echter niet meer van belang.

Meer informatie Uitspraak van het Hof Amsterdam

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.