Home

Achtergrond

Slechts gedeeltelijke vrijstelling OB op doorverkochte landbouwgrond

De koper van een perceel landbouwgrond, welke vervolgens dezelfde dag nog wordt doorverkocht kan geen aanspraak maken op de vrijstelling voor overdrachtsbelasting (OB). In verband met verkrijging binnen zes maanden wordt wel vrijstelling verleend over het deel dat bij rechtstreekse verkoop zou zijn vrijgesteld. Dit besloot Gerechtshof Arnhem recentelijk in een zaak tussen een boer en de belastingdienst.

In deze zaak wordt door de agrarische ondernemer op 1992 een perceel landbouwgrond van 7.30.50 hectare gekocht, welke door haar gepacht wordt. De notariële levering vindt echter pas plaats op 11 juni 2002. De koopsom bedraagt € 181.422. Diezelfde dag wordt het betreffende perceel direct bij notariële akte doorverkocht voor € 215.466. Voor beide transacties wordt een beroep gedaan op de vrijstelling van de overdrachtsbelasting op basis van structuurverbetering landbouw, volgens artikel 15, lid, onderdeel q van de Wet belastingen van rechtsverkeer. De belastinginspecteur staat voor de eerste levering de vrijstelling niet toe en voor de tweede levering wel. Over € 181.422 wordt overdrachtbelasting (6%) geheven.

De agrariër gaat hiertegen in beroep bij het Gerechtshof Arnhem. Ook deze oordeelt dat bij de eerste transacties geen beroep kan worden gedaan op de vrijstelling. Eén van de eisen aan deze vrijstelling is dat de grond bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd. Ondanks dat de boer de gronden al een aantal jaren pachtte, wordt dit niet beschouwd als bedrijfsmatige exploitatie. Aan de afstandeisen tot de naburige landerijen en bedrijfsgebouwen wordt wel voldaan. Het Gerechtshof staat de vrijstelling wel toe dat over het deel dat bij de uiteindelijke verkrijger bij rechtstreekse levering zou zijn vrijgesteld.

De uiteindelijke verkrijger beschikte reeds over 6.24.80 hectare. Van de verkochte 7.30.50 hectare komt dus hooguit 6.24.80 hectare voor de vrijstelling in aanmerking. Over de waarde van de resterende 1.05.70 hectare ((€181.422 / 7.30.50 hectare) * 1.05.70 hectare =) € 26.251 wordt overdrachtsbelasting geheven. Het Gerechtshof verlaagt de aanslag van € 10.885 naar € 1.575.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem
Lees ook Niet altijd vrijstelling overdrachtsbelasting bij kavelruil
Naslag Overdrachtsbelasting en mogelijke vrijstelling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.