Home

Achtergrond

Raad van State: afstandseis van 25 meter tot kassen niet terecht

De Raad van State heeft onlangs in een vijftiental uitspraken bepaald dat afstandeis van 25 meter tussen woningen en kassen niet terecht is. Een aantal gemeenten en glastuinders in het Westland kregen gelijk van de Raad van State. De provincie staat op het standpunt dat voormalige tuinderswoningen op tenminste 25 meter van kassen moeten staan. De Raad oordeelde dat niet bewezen is dat de afstandseis van 25 meter vanuit het oogpunt van de volksgezondheid noodzakelijk is.

In deze zaken wilde de provincie niet meewerken aan een bestemmingsplanwijzigingen van de bestemming 'Agrarische doeleinden, glastuinbouw' in de bestemming 'Woondoeleinden' in het bestemmingsplan 'Buitengebied'. De bedrijfsfunctie van de woningen zou daarmee wijzigen naar een functie als burgerwoning. Volgens de provincie dient vanuit het oogpunt van de volksgezondheid minimaal 25 meter aangehouden te worden tussen gronden met de bestemming 'Woondoeleinden' en de plaats waar kassenbouw mogelijk is. Dat was bij al deze zaken niet het geval.

Alterra voerde eerder een onderzoek uit waaruit bleek dat het gebruik van 21 van de 24 meest in de glastuinbouw toegepaste bestrijdingsmiddelen geen schadelijk effect heeft op de gezondheid van omwonenden bij kassen. De minimumafstandseis van 25 meter kan van de Raad van State dan ook niet overeind blijven. Het besluit van de provincie om goedkeuring te onthouden aan de bestemmingsplanwijziging wordt vernietigd. Wel loopt er nog wel een TNO-onderzoek naar hert effect van gewasbeschermingsmiddelen op de volksgezondheid.

Door deze uitspraken lijkt het probleem bij de verkoop van voormalige bedrijfswoningen bij tuinbouwkassen te zijn opgelost. De gemeenten wilden altijd al meewerken aan de bestemmingsplanwijziging, maar de provincie lag tot nu toe dwars.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State
Lees ook Westland wil ex-tuinder in bedrijfswoning laten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.