Home

Achtergrond

Premierechten voor zoogkoeien overvraagd

De belangstelling voor zoogkoeienpremierechten is dit jaar zeer groot. Met 4.600 aanvragen, zijn er twee maal zo veel aanvragen gedaan dan er beschikbaar zijn. LNV heeft aangegeven dat aanvragers er rekening mee moeten houden dat ze maar de helft van de aangevraagde premierechten ontvangen.

Voor bestaande zoogkoeienhouders zijn er specifieke premierechten verkrijgbaar uit de nationale reserve. Bij de aanvraag zijn er dus tweemaal zoveel specifieke premierechten aangevraagd als er beschikbaar zijn in de Nationale Reserve. Houders van zoogkoeien kunnen subsidie aanvragen als zij over zoogkoeienpremierechten beschikken. Het ministerie van LNV heeft aangegeven dat aanvragers er rekening mee moeten houden dat ze maar de helft van de aangevraagde premierechten ontvangen. De definitieve toekenning van de premierechten zal pas in het tweede kwartaal van 2005 plaatsvinden.

De zoogkoeien waarvoor geen premierechten beschikbaar zijn, komen dus niet voor subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt € 200 per zoogkoe. Voor de zoogkoeien die niet voor subsidie in aanmerking komen gelden ook geen verplichtingen welke aan de regeling verbonden zijn. De koeien tellen ook niet mee voor de benutting van het voederareaal. Indien ook vleesstieren worden gehouden, kan de ontstane ruimte in het voederareaal worden benut voor een aanvraag van stierenpremie. De vierde aanvraagperiode hiervoor is geopend tot 11 november.

Lees ook Laatste aanvraagperiode stierenpremie van start op 15 oktober
Naslag Regeling dierlijke EG-premies; zoogkoeien en zoogvaarzen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.