Home

Achtergrond

Ontvangen vergoeding voor recht op koop valt niet onder de landbouwvrijstelling

De van een projectontwikkelaar ontvangen vergoeding voor het recht van koop valt niet onder de landbouwvrijstelling. Dat oordeelde de Hoge Raad onlangs in een zaak waarin een Flevolandse akkerbouwer zijn gronden had verkocht aan een projectontwikkelaar, maar wel met de mogelijkheid tot ontbinding door de projectontwikkelaar.

In 1989 heeft de akkerbouwer zijn gronden middels een koopovereenkomst verkocht aan een projectontwikkelaar. In de overeenkomst was opgenomen dat de projectontwikkelaar de overeenkomst kan ontbinden tot 1996. Dit indien er geen zekerheid is over aanwijzing van het gebied als industrieterrein. In de overeenkomst wordt een koopsom afgesproken van € 15,88. Als vergoeding ontvangt de akkerbouwer jaarlijks bijna € 32.000. Deze zal op de uiteindelijke koopsom in mindering worden gebracht.

In december 1995 besluit de projectontwikkelaar de koop te ontbinden, omdat er nog onvoldoende duidelijkheid is omtrent de bestemming van het gebied. De akkerbouwer behoudt zijn ontvangen vergoeding. Hij heeft reeds zeven termijnen van € 32.000 ontvangen. In zijn aangifte voor 1995 wil de akkerbouwer de ontvangen vergoeding onder de landbouwvrijstelling laten vallen. Volgens hem moet de vergoeding worden gezien als waardevermeerdering van de grond en dus onbelast blijven.

Het Gerechtshof Amsterdam en nu ook de Hoge Raad stellen de belastinginspecteur in het gelijk. Deze vindt dat de betaalde vergoeding niet vanzelfsprekend een waardevermeerdering van de grond vertegenwoordigd. De koopovereenkomst wordt door de inspecteur beschouwd als een optierecht. De betaalde vergoeding is dan ook een tegemoetkoming voor het risico dat de akkerbouwer heeft dat de verkoop geen doorgang vindt.

Deze zaak speelt nog onder het oude belastingregime. Nu is elke verkoopwaarde boven de agrarische waarde belast. Welke bestemming het verkochte hierbij krijgt speelt hierbij geen rol. Onder het huidige belastingregime zou de verkoop of eventueel betaalde vergoeding dus altijd belast zijn.

Meer informatie Uitspraak van de Hoge Raad
Meer informatie Uitspraak Gerechtshof Amsterdam

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.