Home

Achtergrond

Milieuvergunning gaat automatisch over op nieuwe eigenaar

Indien een bedrijf verkocht wordt gaat de milieuvergunning van rechtswege over op de koper. Toch is het verstandig dit in de koopovereenkomst te melden. Wel moet de overdracht uiterlijk één maand van te voren worden gemeld bij de overheid. Dit is meestal de gemeente en soms de provincie.

Wordt een bedrijf verkocht, dan geldt de milieuvergunning van rechtswege voor de koper. Dat geldt ook zonder dat sprake is van een civielrechtelijke overdracht van de vergunning in bijvoorbeeld een koopovereenkomst. De Raad van State heeft hierover onlangs een tweetal uitspraken gedaan. Hierin werd de hoofdregel nog eens benadrukt: een voor een inrichting verleende milieuvergunning geldt voor eenieder die de inrichting drijft.

Een expliciete overeenkomst is dus niet nodig. Maar om een dergelijke rechtsgang te voorkomen is het wel verstandig om de overdracht van de milieuvergunning in de koopovereenkomst op te nemen. De vergunninghouder is op grond van artikel 8:20, lid 2 Wet Milieubeheer verplicht om ten minste één maand voordat de vergunning overgaat, daarvan melding te doen bij het bevoegde bestuursorgaan. Dit is meestal de gemeente en soms de provincie.

Bij deze melding moeten de gegevens van de nieuwe eigenaar worden verstrekt. Het is goed om deze meldingsplicht ook op te nemen in de koopovereenkomst. Als er geen melding wordt gedaan is er namelijk sprake van een economisch delict (mr. P Stehouwer).

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State
Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.