Home

Achtergrond

Meer mogelijkheden met lege gebouwen in Flevoland

De Sociaal Economische advies Raad Flevoland (SEOR) wil meer mogelijkheden in vrijkomende agrarische bebouwing. Dat is één van de aanbevelingen die de raad doet in een onderzoek naar de toekomst van het Flevolandse platteland. De raad vindt een belangrijk criterium dat het landschap niet mag worden geschaad.

De SEOR verwacht dat de komende jaren 350 ondernemers in de provincie Flevoland hun bedrijf beëindigen. Dat heeft een negatief gevolg voor de werkgelegenheid en het inwonertal van dorpen. De problematiek speelt vooral in de Noordoostpolder. Daarom zou daar ook meer woningbouw moeten worden toegestaan.

Ook in andere provincies staat de verruimen van mogelijkheden met agrarische bebouwing op de agenda. Een aantal provincies heeft al expliciet aangegeven onder welke voorwaarden er meer mogelijkheden zijn. Verder blijft in de reconstructieprovincies de mogelijkheid bestaan voor de toepassing van ruimte-voor-ruimte. De precieze voorwaarden voor het ontwikkelen van een woning op eigen kavel zijn verschillend per provincie en per gemeente.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.