Home

Achtergrond

Limburg biedt voorlopig meer ruimte voor uitbreiding glastuinbouw

De provincie Limburg wordt overdonderd door het aantal aanvragen van glastuinbouwbedrijven voor de Bouwkavel op maat + (BOM+). De provincie wil deze aanvragen wel inwilligen zolang de nieuwe locaties Californië en Siberië nog niet operationeel zijn. Zodra deze gereed zijn komt de provincie met aanpassingen van de richtlijn.

De provincie Limburg heeft in een brief aan de gemeente een richtlijn gegeven voor de ruimtelijke ontwikkelingen van glastuinbouwbedrijven. Op dit moment heeft Limburg een driesporenbeleid zoals verwoord in het Provinciaal Omgevingsplan (POL). Ten eerste zijn er de projectvestigingen Californië en Siberië. Hier zijn volop mogelijkheden voor nieuwe glastuinbouwbedrijven. Daarnaast zijn er de concentratiegebieden glastuinbouw. In deze gebieden is er ruimte voor de bestaande glastuinbouwbedrijven en is nieuwvestiging in beperkte mate mogelijk. Daarnaast zijn er de solitaire bedrijven buiten deze gebieden. Met name de omgevingswaarden zijn bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden.

Voor bedrijven in de concentratiegebieden geldt 5 hectare als bovenmaat en voor de solitaire bedrijven 3 hectare. Door de uitwerking van het POL moeten deze bovenmaten als referentie worden gezien en niet als vaste eis. Omdat de ontwikkelingsgebieden nog niet gereed zijn wil de provincie de tuinbouwsector toch mogelijkheid bieden om te groeien. Totdat de ontwikkelingsgebieden gereed zijn heeft de provincie een richtlijn opgesteld.

Het beleid is en blijft gericht op een concentratie van glastuinbouwgebieden in de daartoe in het POL aangewezen gebieden. Binnen de concentratiegebieden glastuinbouw, zoals in het POL globaal zijn aangegeven, is de provincie bereid om op basis van een nadere motivering bedrijfsontwikkelingen toe te staan die de in het POL opgenomen maatvoering overstijgen indien:
- een integrale verbetering van de omgevingskwaliteiten wordt gerealiseerd (BOM+) én
- het betreffende glastuinbouwbedrijf niet meer dan 100% in oppervlakte toeneemt, voor zover het gaat om bedrijven die kleiner zijn dan 5 hectare. Indien het bedrijf de in het POL genoemde maat van 5 hectare reeds overstijgt is onder voorwaarden alleen een beperkte uitbreiding mogelijk;
- nieuwvestiging is mogelijk in de concentratiegebieden, met uitzondering van nieuwvestigingen groter dan 5 hectare.

Voor de bestaande solitaire glastuinbouwbedrijven (de bestaande glastuinbouwbedrijven buiten de daartoe aangewezen gebieden) kan gemotiveerd worden afgeweken indien:
- dit bijdraagt aan een integrale verbetering van de omgevingskwaliteit (BOM+) én
- de bouwkavel bovendien niet met meer dan 50% de in het POL genoemde kavelmaat overstijgt;
- nieuwvestigingen zijn buiten de concentratiegebieden glastuinbouw en de projectvestigingen niet toegestaan.

Meer informatie Brief aan de gemeenten
Meer informatie Alles over Provinciaal omgevingsplan
Meer informatie Alles over Bouwkavel op maat

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.