Home

Achtergrond

Laser hoeft niet na te gaan of maximale subsidie is aangevraagd

Het invullen van een aanvraagformulier “Gecombineerde opgave 2002” is de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Het is niet de taak van Laser om na te gaan of de aanvrager een hogere subsidie had kunnen verkrijgen. Ook hoeft Laser niet na te gaan of de aanvraag is gedaan conform de bedoelingen van de aanvrager. Dit oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

In deze zaak had een boer subsidie aangevraagd voor dertien hectare maïs en subsidie voor zes percelen “Groene braak”. Voor de maïspercelen wordt hem een subsidie toegekend van € 4.951,30. Voor de percelen met groene braak krijgt hij echter geen subsidie toegekend. Bij deze percelen heeft de aanvrager op het formulier de code 999 ingevuld. Deze code staat voor geen bijdrage.

Volgens de aanvrager moet is hier sprake van een kennelijke fout. In het geval van een kennelijke fout kan de aanvraag worden gewijzigd. Laser en nu ook het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordelen dat er geen sprake is van een kennelijke fout. De aanvraag bevat geen tegenstrijdigheden. Een producent is zelf verantwoordelijk voor hetgeen hij in de aanvraag oppervlakten opgeeft. Het staat hem daarbij vrij om, om hem moverende redenen, een of meer percelen niet voor subsidie in aanmerking te brengen of minder subsidie te vragen dan mogelijk zou zijn. Het is niet de taak van Laser zich te verdiepen in de motieven van de aanvrager of te beoordelen, of een aanvrager, door de opgave anders in te vullen, wellicht een hogere subsidie zou kunnen verkrijgen.

Deze uitspraak is er wederom een die aangeeft dat het juist invullen van het formulier van groot belang is. In dit geval liep de aanvrager enkele duizenden euro’s aan subsidie mis.

Meer informatie Uitspraak van het College van Beroep van het Bedrijfsleven
Lees ook Geen kennelijke fout: vermelde code was een geldige combinatie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.