Home

Achtergrond

Kamer wil uitstel aanwijzing foerageergebieden ganzen

De fracties van CDA, VVD en mogelijk ook de PvdA willen dat de aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen een jaar wordt uitgesteld. Deelname zou op vrijwillige basis moeten gebeuren. De fracties vinden ook dat er geen nadelige planologische gevolgen mogen zijn.

De Tweede Kamer vreest dat de Europese steun voor agrarisch natuurbeheer onder druk komt te staan. Het draagvlak voor de foerageergebieden onder de boeren is niet groot. In een aantal provincies ligt de aanwijzing van foerageergebieden dan ook stil. In totaal zal er 80.000 hectare als foerageergebied worden aangewezen. Hiervan zal zo’n 50.000 hectare binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS) komen te liggen. De kamer wil volgende week duidelijke toezeggingen over de vergoedingen.

Het Faunafonds heeft net een brochure uitgegeven met daarin de regels voor vergoedingen en wat er gedaan moet worden om schade te voorkomen. Hierin staat ook een overzicht met alle telefoonnummers van de faunabeheereenheden. Bij deze beheereenheden kan geïnformeerd worden of ganzen mogen worden afgeschoten.

Meer informatie Brochure Ganzen op mijn land
Lees ook Beheersvergoeding kan oplopen tot € 216 per hectare

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.