Home

Achtergrond

Intrekkingsbesluit MAO’s gepubliceerd

Minister Veerman heeft begin dit jaar aangegeven het stelsel van mestafzetovereenkomsten te willen afschaffen. Nu is het intrekkingsbesluit gereed. De Tweede en Eerste Kamer kunnen nog bezwaar aantekenen. De verwachting is echter dat dit niet zal gebeuren. Per 1 januari 2005 zijn de mestafzetovereenkomsten dan verleden tijd.

Bij de invoering van het nieuwe mestbeleid is in een LEI-studie bekeken of het stelsel van dierrechten of mestafzetovereenkomsten moet worden afgeschaft. Deze twee systemen naast elkaar handhaven is overbodig. De mestafzetovereenkomsten worden afgeschaft omdat de dierrechten een beter middel zijn om de mestproductie binnen de perken te houden. Ook een belangrijk argument is de hoge administratieve lasten die de mestafzetovereenkomsten met zich meebrengt. Zowel voor de boeren als bij LNV.

Als de beide kamers akkoord gaan met het besluit dan heeft het stelsel van mestafzetovereenkomsten drie jaar bestaan. Het besluit is geen formele wetswijziging, dat zou niet voor 1 januari 2005 gerealiseerd kunnen worden. De wet biedt de mogelijkheid om bepaalde onderdelen bij algemene maatregel van bestuur te laten vervallen op een nader te bepalen tijdstip.

Meer informatie Besluit intrekking MAO’s
Lees ook Mestafzetovereenkomsten afgeschaft per 1 januari 2005

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.