Home

Achtergrond

Grijs kenteken blijft ook voor boer in landbouwregeling

Even leek het erop dat het grijze kenteken volledig zou gaan verdwijnen. Na grote druk vanuit ondernemend Nederland is de staatssecretaris Van Wijn teruggekomen op zijn oorspronkelijke plannen. Voor BTW-ondernemers gaat gelden dat zij recht krijgen op teruggaaf van BPM voor bestelauto’s die meer dan bijkomstig in de onderneming worden gebruikt. Ook komen zij in aanmerking voor een verlaagd tarief in de motorrijtuigenbelasting.

LTO Nederland heeft onlangs de vrees uitgesproken dat koppeling aan een BTW-nummer nadelig is voor boeren en tuinders. Volgens LTO hebben veel ondernemers zo'n nummer niet, omdat zij hebben gekozen voor de landbouwregeling. De vrees van LTO Nederland is begrijpelijk, maar in mijn ogen ongegrond. Wat uit het oog wordt verloren is dat boeren en tuinders ook in de zin van de omzetbelasting gewone ondernemers zijn. Wat hun positie bijzonder maakt is dat zij in beginsel onder de landbouwregeling vallen (art. 27 Wet op de omzetbelasting 1968) en dat zij kunnen opteren om via de gebruikelijke hoofdregel in de belasting betrokken te worden. Die optie is op dit moment door ongeveer eenderde van alle boeren en tuinders inderdaad uitgebracht. Dit percentage verschilt sterk van sector tot sector. Zo zullen veel tuinders en intensieve veehouders ‘in de BTW zitten’.

Wie niet geopteerd heeft, en dus geen BTW afdraagt, blijft echter wel BTW-ondernemer. Dat zie je heel duidelijk als een landbouwer activiteiten gaat verrichten die niet meer onder de landbouwregeling geschaard kunnen worden. Op dat moment moet OB-aangifte gedaan worden. De situatie laat zich goed vergelijken met bijvoorbeeld artsen. Deze groep verricht alleen maar vrijgestelde prestaties, en betaalt dus per saldo geen BTW. Maar zij zijn wel degelijk ondernemer in de zin van de omzetbelasting. En wat betreft de kwestie van het BTW-nummer: iedere ondernemer, ook boeren en tuinders, heeft wel degelijk zo’n nummer. Het bestaat uit het sofi-nummer van de betreffende belastingplichtige, opgeleukt met een letter en een cijfer. Het nummer is echter slapend, en dus niet actief. Maar het bestaat wel degelijk.

Vooralsnog lijkt de zorg van LTO Nederland dus begrijpelijk, maar voorbarig. Wel zal de vinger aan de pols gehouden moeten worden. Meer problemen zijn er te verwachten met het aanvullende vereiste dat de wagen met het grijze kenteken meer dan bijkomstig zakelijk gebruikt moet worden. In de fiscale terminologie praten we dan over een zakelijk gebruik van 10% of meer. Een nauwkeurige kilometeradministratie lijkt dan weer onvermijdelijk te worden. En het zou goed zijn te bedenken hoeveel zakelijke kilometers de gemiddelde agrarische ondernemer maakt.

Lees ook Grijs kenteken wordt gekoppeld aan BTW-nummer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.