Home

Achtergrond

Flora- en faunawet wordt vereenvoudigd

Het ontheffingenbeleid van de Flora- en faunawet wordt aangepast. Door deze wijzigingen wordt het eenvoudiger om de regels na te leven. Dit is de strekking van het besluit dat Veerman aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Door de wijziging worden er onder voorwaarden automatisch een aantal vrijstellingen verleend, zodat niet steeds een ontheffing hoeft worden aangevraagd.

Voor menselijke activiteiten die beschermde diersoorten kunnen bedreigen is nu nog een ontheffing nodig. Voor veel soorten gaat op voorhand een vrijstelling gelden, mits gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.

De vrijstelling gaat gelden voor algemeen in Nederland voorkomende soorten zoals konijn, veldmuis, bruine kikker en wijngaardslak. Voor soorten die niet zo algemeen zijn en dus extra aandacht verdienen (b.v. eekhoorn, steenmarter, wild zwijn en alle vogelsoorten), geldt de vrijstelling alleen als er een goedgekeurde gedragscode is. In zo'n code geeft een sector zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Ontheffing is voor deze soorten alleen nog nodig voor werkzaamheden die voortaan anders dan voorheen uitgevoerd worden (bijv. na jarenlang de motorzaag gebruiken, wordt opeens gewerkt met een grote tractor) en voor grootschalige veranderingen, zoals het afgraven van een duingebied in het kader van natuurontwikkeling.

Voor ongeveer honderd zeldzame soorten (o.a. das, boommarter, vuursalamander en otter) blijven bestaande maatregelen van kracht. Daarvoor geldt géén vrijstelling als het gaat om ruimtelijke ingrepen. Dan is ontheffing nodig, met uitgebreide toetsing.

Meer informatie Overzicht beschermingsregimes Flora- en faunawet
Meer informatie Wijzigingsbesluit Flora- en faunawet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.