Home

Achtergrond

Fiscale regelgeving rond landgoederen blijft ongewijzigd

Volgens staatssecretaris Wijn behoeft de fiscale wetgeving omtrent landgoederen die onder de Natuurschoonwet vallen geen aanpassing. Dat antwoord hij op kamervragen. Door recente wijzigingen in het erfrecht en de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 zouden er fiscale problemen zijn ontstaan.

Bij de invoering van het nieuwe erfrecht en het nieuwe belastingrecht is er naar gestreefd om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de natuurschoonwet, aldus de staatssecretaris. Ook heeft hij geen signalen ontvangen die op problemen wijzen.

Volgens de kamerleden Snijder-Hazelhoff en Dezentjé Hamming zou de vermogensrendementsheffing op gebouwen voor problemen zorgen. Deze gebouwen vallen net als alle eigendommen die als belegging worden beschouwd in box III. Tijdens de behandeling van de Wet IB 2001 is al een discussie gevoerd of er voor landgoederen een vrijstelling zou moeten worden verleend. De argumenten waren dat de gebouwen als woning of bedrijfsruimte kunnen worden verhuurd. Dat rechtvaardigt de vermogensrendementsheffing. Wel is gekozen om de bijbehorende ongebouwde gronden vrij te stellen.

Volgens de vragenstellers zouden problemen kunnen worden opgelost door onder eigenaar in de zin van de Natuurschoonwet de blote eigenaar te verstaan. De staatssecretaris antwoordt dat hem geen problemen bekend zijn die hierdoor zouden worden opgelost. Daarnaast is er bij de wetswijziging in 1989 bewust gekozen om de erfpachter of vruchtgebruiker als eigenaar aan te wijzen. De fiscale faciliteiten die aan de rangschikking onder de Natuurschoonwet zijn verbonden, zijn ook voorbehouden aan de blote eigenaar.

De staatssecretaris wil wel bekijken of er een betere registratie van de landgoederen kan worden opgezet. Sinds 1994 wordt deze aantekening namelijk niet meer bij het kadaster geregistreerd.

Meer informatie Antwoord van de staatssecretaris op kamervragen
Lees ook Fiscale gevolgen gedeeltelijk statusverlies landgoed beperkt

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.