Home

Achtergrond

Wijzigingen voor de aangifte Minas 2003 op een rij

Bureau Heffingen is gestart met het versturen van de Minas-aangiften. Ten opzichte van 2003 zijn een aantal zaken gewijzigd. LNV heeft de wijzigingen nog eens duidelijk op een rij gezet.

De belangrijkste wijziging op een rij:

Fosfaatkunstmest niet meer op de aangifte
In het kader van de administratieve lasten verlichting is het bijhouden van een administratie van de aangevoerde hoeveelheid fosfaat in kunstmest niet meer verplicht. De betreffende vraag op het formulier is daarom geschrapt.

Nog geen verliesnormen op de aangifte
De verliesnormen ontbreken op de papierversie van de aangifteformulieren. Zoals in de nieuwsbrief was te lezen, is het kabinetsvoorstel nog niet goedgekeurd. Als de verliesnormen bekend zijn, zal u hierover worden geïnformeerd.

Varkensnormen (tabel 9: Dieren) uit Tabellenbrochure 2004 gebruiken
Voor de diercategorie varkens staan er geen normen vermeld in de Tabellenbrochure 2003. Op dit moment zijn de varkensnormen nog niet definitief. Er kan alvast gerekend worden met de nieuwe normen, deze staan in de Tabellenbrochure 2004.

Elektronische aangiftediskette 2003 nog niet verstuurd
Aangezien de verliesnormen nog niet bekend zijn, hebben LNV besloten nog geen aangiftediskettes te versturen. Indien over het aangiftejaar 2002 elektronisch aangifte is gedaan, dan krijgt de boer na bekendmaking van de normen de aangifte automatisch toegestuurd. Let op: er wordt geenpapieren aangifte toegestuurd. Wil de boer ook gebruik maken van de aangiftediskette, dan kan deze te zijner tijd aanvraagd of gedownload worden via de site.

Forfaitaire bedrijven mogen bij tabel 1 gebruik maken van Tabellenbrochure 2004
De fosfaat- en produktienormen (tabel 1) zijn gewijzigd. In de meeste gevallen is dit gunstig. In een beperkt aantal is het ongunstig. De normen zullen met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2003 ingaan. Bij het invullen van vraag 2 op de forfaitaire aangifte 2003 mag gebruik gemaakt worden van de nieuwe normen in de Tabellenbrochure 2004. Voor nadelige aanpassingen mag in 2003 gekozen worden voor de oude normen uit de Tabellenbrochure 2003.
Op de Elektronische aangifte 2003 wordt altijd van de gunstigste norm uitgegaan. Er hoeft dus geen keus gemaakt te worden.
Heeft de boer pluimvee en/of konijnen en maakt hij gebruik van de Tabellenbrochure 2004, let dan op het volgende. Reken op de aangifte bij vraag 2, kolom ‘productie per dier per jaar’, met drie cijfers achter de komma (dus met de getallen zoals ze in de Tabellenbrochure 2004 staan). Ondanks dat op het formulier slechts 2 hokjes achter de komma zijn geplaatst.

Formulier Vogelvraat in ontwikkeling
Bij schade aan grasland, veroorzaakt door ganzen, zwanen en eenden en waarvoor een tegemoetkoming in de schade van het faunafonds is ontvangen, dan kan dat worden verrekend op de verfijnde aangifte. Er wordt momenteel een formulier ontwikkeld waarop de vrijstelling voor 2003 kan worden berekend. In de loop van het eerste kwartaal van 2004 zal dit formulier aan te vragen zijn via de LNV-site. Ook zal het dan mogelijk zijn om de toelichting die bij dit formulier hoort, te downloaden. Let op: met deze vrijstelling kan geen saldo worden opgebouwd.

Aanvoer compost met laag gehalte stikstof telt niet mee
Compost met maximaal 16 gram stikstof per kg droge stof, hoeft per 1 januari 2003 niet meegeteld te worden als aanvoer. De kilo’s fosfaat moeten wél worden opgegeven.

Hogere stikstofnorm bij dubbelteelt vollegrondsgroenten
Bij dubbelteelt bij vollegrondsgroenten geldt vanaf 1 januari 2003 bij de verfijnde aangifte een hogere stikstofnorm voor de afvoer van akker- en tuinbouwproducten: 205 kg stikstof per ha i.p.v. 165 kg. De Afvoerkaart Akker- en Tuinbouwproducten is hier inmiddels op aangepast.

Heffingstarief stikstof hoger
In 2002 was er voor stikstof een laag heffingstarief van €1,15 en een hoog heffingstarief van €2,30. In het jaar 2003 is er geen laag/hoog tarief meer. Het lage tarief is vervallen. Het tarief van de stikstofheffing in 2003 bedraagt €2,30 per kilo. Voor fosfaat blijft het tarief €9 per kilo.

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.