Home

Achtergrond

Voorschot melkprijzen 80 cent lager

De voorschotprijzen van de Nederlandse zuivelproducenten zijn ten opzichte van vorig jaar met tachtig cent per honderd kilo gedaald. De gemiddelde voorschotprijs over 2003 bedroeg € 29,80 per 100 kilo. Dat blijkt het de continue vergelijking van de voorschotprijzen van het Agrarisch Dagblad.

De berekening is gebaseerd op het gemiddelde van de voorschotprijzen zoals de zeven grootste zuivelondernemingen in Nederland die het afgelopen jaar hebben betaald voor melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit per honderd kilo, inclusief heffingen en toeslagen exclusief BTW, uitgaande van een jaarleverantie van 400.000 kilo. De nabetaling die de meeste zuivelondernemingen nog verwachten uit te keren aan hun veehouders is daarbij buiten beschouwing gelaten. De daling van tachtig cent komt overeen met 2,6 procent. Dat is aanzienlijk minder dan in de loop van het vorige jaar nog werd verwacht. Na vijf maanden keken de melkveehouders tegen een prijsachterstand aan van gemiddeld € 1,88 per honderd kilo melk. Dat kwam toen overeen met een procentuele teruggang van zes procent.

Op één na hebben alle zuivelfabrieken hun gemiddelde voorschotprijs zien dalen. Grootste daler in de berekening van het Agrarisch Dagblad is Nestlé. Deze particuliere zuivelonderneming keerde € 1,58 minder uit. Met een prijs van € 31,28 per honderd kilo heeft Nestlé voorlopig de hoogste melkprijs uitgekeerd. Voor Nestlé is dit echter al de definitieve prijs, omdat de onderneming geen nabetaling meer verricht. Andere bedrijven die gewoonlijk wel een nabetaling denken te doen, kunnen deze prijs dus nog verbeteren.

De enige onderneming die meer melkgeld als voorschot uitkeerde ten opzichte van 2002 is Campina. De zuivelcoöperatie betaalde haar leden vorig jaar op basis van vet- en eiwitgehalten van respectievelijk 4,41 en 3,47 procent en jaarleverantie een voorschotprijs van € 29,57. Dat is 21 cent per honderd kilo meer dan de uitbetaling in het voorgaande boekjaar. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat Campina haar melkprijsbeleid wijzigde. De onderneming heeft vorig jaar namelijk de voorschotprijs structureel verhoogd. Voor het eerst is circa 95 procent van de uiteindelijke te verwachten melkprijs als voorschot uitgekeerd. In het verleden bedroeg de voorschotmelkprijs van Campina ongeveer negentig procent van de uiteindelijke melkprijs. (Bron: AgD)

Nieuwe pagina 1
VOORSCHOTMELKPRIJZEN 2003
Voorschotmelkprijzen 2003 in euro's per 100 kilo bij 4,41% en 3,47% eiwit. Gerangschikt naar prijsverschil met 2002 in euro's per honderd kilo.
2003  + / -
Campina 29,57 + 0,21
Leerdammer Company 30,86 - 0,55
DOC Kaas 28,69 - 0,62
Friesland Coberco 29,94 - 0,73
Hoogwegt Milk 29,08 - 0,96
Cono Kaasmakers 29,15 - 1,38
Nestlé 31,28 - 1,58
Gemiddeld 29,80 - 0,80

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.