Home

Achtergrond

Verschil tussen resultaten melkveehouders groeit

Het verschil tussen melkveehouders met de beste resultaten en de achterblijvers is afgelopen jaar verder gegroeid. Bij de achterblijvers stegen de kosten flink, terwijl bij de koplopers de kosten juist daalde. De achterblijvers hadden nog als meevaller dat de melkprijs iets hoger uitviel. Dat blijkt uit cijfers van Agrifirm.

De cijfers over het laatste kwartaal van 2003 vergeleken met de cijfers van het laatste kwartaal in 2002 laten een verdere verwijdering tussen de best presterende bedrijven en de slechts presterende bedrijven zien. Dat blijkt uit cijfers van 130 gespecialiseerde melkveebedrijven die meedoen aan Kassa Melkvee Advies van Agrifirm.

De technische resultaten van de van de zwakkere bedrijven namen af, terwijl deze bij de voorlopers juist toenamen. De melkgift per koe per dag nam bij de mindere bedrijven af, terwijl deze bij de andere groep steeg. Dit ondanks een hoger verbruik van krachtvoer en vochtige voeders door de eerste groep. De betere bedrijven gebruikten juist minder krachtvoerders. Dat veroorzaakt ook meteen het belangrijkste verschil in de kosten. Bij de minst presterende bedrijven stegen de kosten van krachtvoer en vochtige voeders van € 5,20 naar € 5,60 per 100 kilo meetmelk. Bij de beste groep daalde dit van € 4,50 naar € 4,30.

Het saldo melk min voer per koe per dag komt daardoor op € 6,53 bij de slechtste bedrijven en op € 8,68 bij de beste bedrijven. Dat is een verschil van € 2,15. Een jaar eerder lag dat nog op € 2,09. De stijging van de kosten werd nog enigszins gecompenseerd doordat de minder presterende groep de melkprijs meer is gestegen dan bij de beste groep.

De voerstrategie lijkt dus van groot belang voor de technische en financiële resultaten. Bij de beste bedrijven steeg het percentage meetmelk dat de veehouders per kilo ruwvoer wisten te behalen flink, terwijl dat bij de slechtere groep juist afnam.

Meer informatie Aanmelden voor deelname Kassa Melkvee Advies
Lees ook Countus: verschil in kostprijs twaalf cent
Lees ook Alfa Beag: Alleen groot bedrijf krijgt kostprijs vergoed

Copyright © Agrocount.nl

Tabel met exacte resultaten melkveebedrijven

Nieuwe pagina 1
Vergelijking van de resultaten van bedrijven met het laagste saldo en bedrijven met het hoogste saldo in het vierde kwartaal 2002 en in het vierde kwartaal 2003.
Bron: Agrifirm
    Laagste 25%     Hoogste25 %
Bedrijfsgegevens 2002 2003 2002 2003
Meetmelk (kg/ha) 13.371 12.972 15.109 14.869
Melkgevende koeien 69 65 57 65
Technische resultaten
Meetmelk (kg/koe/dag) 24,4 24,0 30,9 31,1
Krachtvoer+vochtige voeders (kg)* 34,6 36,3 28,3 27,7
Meetmelk uit ruwvoer (%) 31 26 41 43
Economische resultaten
Melkopbrengsten € 31,20 € 33,00 € 32,00 € 33,00
Kosten krachtvoer+vochtige voeders € 5,20 € 5,60 € 4,50 € 4,30
Saldo melk-voer/kg meetmelk € 0,260 € 0,274 € 0,275 € 0,286
Saldo melk-voer/koe/dag € 6,24 € 6,53 € 8,33 € 8,68
* = 940 Voedereenheden Melk (VEM) per honderd kilo meetmelk

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.