Home

Achtergrond

Te laat ingediend beroepschrift tegen Minas-heffing alsnog behandeld

Een boer had bezwaar gemaakt tegen de hem opgelegde Minas-heffing. Dit bezwaar werd afgewezen en vervolgens ging hij in beroep. Dit beroepschrift bereikte het gerechtshof Arnhem later dan de wettelijke termijn. In de zaak die hij aanspande verklaarde de rechter de zaak toch ontvankelijk. Bureau heffingen kan namelijk niet aantonen dat de uitspraak op het bezwaar op genoemde datum was verstuurd.

De door de boer ontvangen uitspraak op zijn bezwaar was gedagtekend op 30 augustus 2002. Het beroepschrift dat hij daarop indiende is op 14 oktober 2002 bij het hof per fax binnengekomen. Volgens de letter van de wet moet het beroepschrift binnen 6 weken op de post worden gedaan, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn wordt ontvangen. De termijn gaat lopen de dag na de dagtekening, tenzij deze is gelegen voor de dag van bekendmaking. Als dag van bekendmaking geldt de toezending of uitreiking aan de belanghebbende. In dit geval zou dus uiterlijk 11 oktober 2002 het bezwaarschrift moeten zijn gepost. Dat was dus niet het geval.

De boer verklaarde echter dat hij de uitspraak van Bureau Heffingen pas op 18 september 2002 heeft ontvangen en dat hij dus binnen de wettelijke termijn van 6 weken zijn beroepschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt nu dat de inspecteur aannemelijk moet maken dat de boer de uitspraak eerder heeft ontvangen. Na behandeling van de algemeen gang van zaken over de postverzending bij Bureau Heffingen oordeelt de rechter, dat in sommige gevallen door fouten, toch van de algemene gang van zaken kan zijn afgeweken.

Nu de uitspraak niet aangetekend is verstuurd en ook niet achterhaald kan worden wanneer de uitspraak is verstuurd, oordeelt de rechter dat dit niet voor risico van de boer mag komen. De 6 weken termijn gaat dus pas in op 18 september 2002 en het beroepschrift is dus ruimschoots op tijd.

Ook de overheid moet dus kunnen aantonen dat een brief tijdig is verstuurd en niet alleen de ondernemer of burger. Eerder stelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat een boer de subsidieaanvraag aangetekend had moeten versturen, zodat hij kon aantonen dat deze tijdig was verstuurd.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem
Lees ook Ontvangst van formulieren is verantwoordelijkheid aanvrager

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.