Home

Achtergrond

Pluimveehouders in toezichtgebieden ontvangen Vogelpestformulier

Bureau Heffingen stuurt pluimveehouders, die tijdens de vogelpest in een toezichtgebied lagen, een Vogelpestformulier. Hierop kunnen pluimveehouders aangeven welke situaties op hun bedrijf van toepassing zijn. Dit wordt later verwerkt in de tijdelijke oplossingen van de knelpunten in de Minas-aangifte, bij de mestafzetovereenkomsten en productierechten.

Aangifteplichte pluimveebedrijven in de toezichtsgebieden ontvangen automatisch een Vogelpestformulier. Bedrijven die het formulier niet hebben ontvangen, maar toch met de vogelpest te maken hebben gehad kunnen het formulier aanvragen via het LNV-loket.

De grootste problemen ontstonden doordat er te veel dieren werden gehouden op basis van de aanwezige dierrechten. Ook moest er vaak krachtvoer worden afgevoerd, waardoor de Minas-boekhouding in de knel kwam. De mestafzetcontracten kwamen in de problemen, omdat het jaarplafond in vrijwel alle gevallen werd overschreden en konden veehouders niet aan de leveringsplicht voldoen. Voor deze problemen heeft minister Veerman tijdelijke oplossingen bedacht.

Meer informatie Formulier Vogelpest aanvragen bij LNV
Meer informatie Brief van minister Veerman over oplossingen getroffen bedrijven

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.