Home

Achtergrond

Pas op met beheersovereenkomsten bij MAO’s en minas

Vanaf 1 januari 2004 zijn de voorwaarden voor het meetellen van natuurterreinen voor Minas en de mestplaatsingsruimte aangepast. Deze gronden mogen alleen worden meegenomen als het gebruik van mest expliciet in de regeling is toegestaan.

Vanaf 1 januari 2003 mogen bos- en natuurterreinen alleen nog worden meegeteld voor Minas en voor de mestplaatsingsruimte, als in het afgesloten beheerspakket het gebruik van mest is toegestaan of dat er dieren op gehouden mogen worden. Onder beheer wordt verstaan beheer als bedoeld in de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, beheer dat vastgesteld krachtens de natuurbeschermingswet of beheer dat is gericht op de instandhouding van natuurwaarden en tot stand is gekomen met instemming van LNV. Grond welke wordt gebruikt voor commerciële bosbouw kan ook worden meegeteld, omdat dit gepaard gaat met onttrekking van mineralen aan de bodem.

De verliesnormen voor natuurterreinen zijn volgens de huidige meststoffenwet 10 kilo fosfaat per hectare en 50 kilo per stikstof per hectare. Ook volgens het wetsvoorstel van 4 oktober 2002 veranderen de normen voor natuurterreinen niet.

Meer informatie Wijziging regeling landbouwgrond Meststoffenwet

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.