Home

Achtergrond

Ontvangst van formulieren door Laser is verantwoordelijkheid van aanvrager

Het op tijd opsturen van aanvraagformulieren voor subsidies is nog geen garantie voor een tijdige ontvangst bij Laser. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelde onlangs dat de verantwoordelijkheid hiervoor hoe dan ook bij de aanvrager ligt. Het aangetekend versturen lijkt de enige zekere manier.

De aanvraagperiode voor ooipremie liep in 2002 van 7 januari tot en met 7 februari. De aanvraag voor subsidies werd in dit geval pas door Laser ontvangen op 15 maart. Tot ontvangst op 4 maart was de aanvraag nog in behandeling genomen, zij het echter wel met een korting van 1% per dag. Maar nu werd de aanvraag niet meer in behandeling genomen.

De aanvrager beweerde echter dat hij de stukken al op 21 januari aan Laser had toegestuurd, maar had hier geen bewijs voor. Het argument dat hij al jaren probleemloos ooipremie kreeg verandert niets aan de zaak. De aanvrager vond ook dat Laser hem een ontvangstbevestiging had moeten sturen, want dan had hij nog tijdig een hernieuwde aanvraag kunnen indienen. Het is in de regeling echter niet opgenomen dat een ontvangstbevestiging wordt gestuurd en dat is ook nooit zo geweest.

Het College van Beroep oordeelde dat de aanvrager dit wist en het zijn eigen verantwoordelijkheid is dat de stukken op tijd door Laser worden ontvangen. Het aangetekend versturen van de aanvraagformulieren is het enige dat in dergelijke situaties zekerheid biedt. Gezien de geringe kosten en de behoorlijke bedragen die met de subsidies gemoeid zijn, is dit zeker aan te raden.

Meer informatie Uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.