Home

Achtergrond

Milieulijst 2004 voor Groen Label kassen en stalsystemen aangepast

Alle bedrijfsmiddelen op de milieulijst 2004 zijn opnieuw genummerd. Er zijn een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen zoals de Euro-4 motor en productieapparatuur voor biologische landbouwproducten. Tevens zijn er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor Groen Label Kassen en Groen Label stalsystemen. De afschrijving voor een plantenziektenkundig weerstation is ook aangepast.

Een plantenziektenkundig weerstation is nu voor 40% MIA plus Vamil op de lijst geplaatst. Vorig jaar was dat nog slechts 15% MIA plus Vamil. Het bedrag dat subsidiabel is, is daarmee dus verdubbeld.

De Groen Label Kas op de Milieulijst is dit jaar aangepast. Er bestaan nu drie soorten: Groen Label Kas voor lichte stook, Groen Label Kas voor zware stook (inclusief tomaten) en Groen Label Kas met insectengaas. Voor de kassen lichte en zware stook kan alleen nog MIA (15%) worden toegepast en wordt geen Vamil meer toegestaan. De kas met Insectengaas wordt nog nauwelijks toegepast. Het is een kostbare investering die zich niet eenvoudig laat terugverdienen. Om die reden is alleen voor de deze variant van de Groen Label Kas nog wel 30% MIA + Vamil mogelijk. Voor alle Groen Labelkassen geldt dat de investering voor maximaal € 100 per m2 in aanmerking komt voor de MIA en Vamil.

Tenslotte is een geheel nieuw kasconcept opgenomen op de Milieulijst: de gesloten kas. Dit nieuwe kasconcept maakt gebruik van duurzame energiebronnen en de nieuwste technieken, waardoor grote energierendements-verbeteringen mogelijk zijn. Bovendien vinden geen emissies plaats naar bodem, water en lucht. Naar verwachting worden er in 2004 maximaal zes van deze gesloten kassen gebouwd. Deze kas komt in aanmerking voor 40% MIA plus Vamil.

Stalsystemen nog slechts 30% aftrekbaar
Op de Milieulijst 2004 zijn ook weer emissie-arme stallen opgenomen voor het op diervriendelijke wijze houden van rundvee, varkens of pluimvee. De stallen (nieuwbouw en ombouw) komen in aanmerking voor de Vamil en voor de 30%-aftrek van de MIA. Vorig jaar waren de stallen nog voor 40% subsidiabel. De biologische stal volgens SKAL-normen komt nog wel voor 40% in aanmerking voor de MIA en Vamil.

Nieuw op de lijst dit jaar is de ombouw naar de diervriendelijke rundvee-, varkens- of pluimveestal met lage ammoniakemissie. Zo kan dus totale renovatie van een bestaande stal meegenomen worden, waar vorig jaar alleen de staltechnieken in bestaande stallen subsidiabel waren. De nieuwbouw of aanpassing van een bestaande stal met emissiebeperkende en diervriendelijke voorzieningen moet voldoen aan de (Groenlabel) kenmerken zoals aangegeven in de bijlage (Appendix A en B) bij de regeling “aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2004”.

Procedure en aanvraagperiode
De Milieulijst hoort bij de regelingen Milieu- investeringsaftrek (MIA) en Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). De subsidie binnen de MIA wordt bepaald door een bepaald percentage (15, 30 of 40) van de investering aftrekbaar te maken van de fiscale winst. Via de Vamil kunnen bepaalde milieu-investeringen fiscaal vrij afgeschreven worden. Bedrijfsmiddelen kunnen al worden afgeschreven vanaf het moment dat daarvoor kosten zijn gemaakt. De meeste bedrijfsmiddelen waarvoor op grond van de MIA steun wordt verleend, komt ook voor de Vamil in aanmerking. Voorafgaand milieuadvies dat betrekking heeft op de investering is ook subsidiabel. Binnen drie maanden na het aangaan van de verplichtingen (aankoopverplichting) dient u de investering aan te melden. (Bert Plat)

Lees ook Milieulijsten Vamil en MIA per 1 januari 2004 aangepast

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.