Home

Achtergrond

Lastenverlichting èn verzwaring door besluit Glastuinbouw

Tuinders krijgen te maken met een lastenverlichting èn een lastenverwaring door het gewijzigde besluit Glastuinbouw. Netto wordt voor bijna 7 ton aan administratieve lasten bespaard. Dit blijkt uit het voorstel voor een wijziging (en vereenvoudiging) van het besluit, dat staatsssecretaris Pieter van Geel (milieu) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De verplichting om elke vier weken registratiegegevens op te sturen vervalt. Ook het teeltplan hoeft niet meer vooraf te worden opgesteld en het spuiwater hoeft minder te worden bemonsterd. Hierdoor dalen de administratieve lasten met 2,6 miljoen euro. Tuinders moeten echter ook nieuw papierwerk (laten) verrichten. Daarmee zijn ze bijna voor 2 miljoen euro aan nieuwe lasten kwijt. Dit bedrag gaat bijna geheel op aan de verplichte inschakeling van geaccepteerde externe deskundigen. Die zijn nodig om de jaarrapportages met registratiegegevens te controleren. Netto bespaart de aanpassing van het besluit glastuinbouw bijna 7 ton aan administratieve lasten.

Naast het schrappen van de vierwekelijkse rapportage en het laten vallen van de plicht om teeltplannen vooraf op te sturen, vraagt Van Geel voor nog enkele aanpassingen de goedkeuring van onder meer de Tweede Kamer. Zo wil hij ook de eisen voor bodembescherming in glastuinbouwbedrijven minder streng maken. In plaats van vloeistofdichte voorzieningen onder het hele bedrijf, kan straks worden volstaan met vloeistofkerende vloeren, en dat op slechts een deel van het bedrijf. (Bron: AgD)

Meer informatie Voorstel gewijzigde besluit Glastuinbouw

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.