Home

Achtergrond

Land schenken met voorbehoud pacht, voordeel voor IB en successierecht

Verkoop van land onder voorbehoud van pachtrechten levert voor de verkoper een afschrijfbaar activum op. Onder meer in HR BNB 1990/90 is bepaald dat ook als er geen waarde in de koopovereenkomst is opgenomen er toch een waarde aan de opoffering kan worden toegekend. Als land wordt geschonken onder voorbehoud van een pachtrecht dan zou dit beginsel niet anders moeten zijn.

Voor vermogende landbouwer-ondernemers zonder opvolgers zou schenken onder voorbehoud van pachtrechten wel eens uiterst lucratief kunnen blijken te zijn. Immers het mes snijdt dan aan twee kanten. In de eerste plaats is er de mogelijkheid om door schenking tegen relatief lage percentages schenkingsrecht uiteindelijk successierecht te besparen. Vooral bij vermogens waarbij na het overlijden van de langstlevende ouder kinderen meer zullen erven dan € 828.000 en de kinderen geen belangstelling hebben voor de bedrijfsopvolging is al snel door schenking successie-belasting te besparen. Iedere schenking leidt er immers toe dat niet 27% successierecht behoeft te worden betaald. Indien de ouders rond de 60 jaar zijn dan is bij dit soort vermogens de zogenaamde contante waarde druk van het successierecht ongeveer de helft van 27%. Bij schenkingen tegen een gemiddeld tarief van circa 13% zou er dus al voordeel kunnen optreden. Uiteraard moet het schenkingsrecht wel worden voorgefinancierd en dient ter zake van IB box 3 in ogenschouw te worden genomen dat de kinderen belasting zullen moeten betalen. Bij schenking van land dient bovendien in ogenschouw te worden genomen dat het successie-/schenkingsrecht in dit soort gevallen niet minder bedraagt dan 6%.

Besparing voor de IB
Bij een voorbehoud van het recht van pacht is er een pachtdruk die rond de 50% is. Dat betekent dat de waarde in verpachte staat circa 50% bedraagt van de vrije agrarische waarde. De opoffering voor het pachtrecht bedraagt dan ook 50%. Dit bedrag kan in beginsel als investering gelden en er kan over worden afgeschreven, hierbij geldt 12 jaar als redelijke termijn. Naast de te betalen pacht is dus ook de afschrijving als kostenpost in de winst op te voeren.

Uiteraard is niet elk verwacht erfdeel onderhevig aan 27% successierecht. Besparing 1 kan dus kleiner zijn. Het successierecht voordeel treedt op bij gevallen waarin totaal meer dan 13% successierecht verschuldigd is per kind. In de praktijk zal vanaf zo'n € 200.000 per kindsdeel moeten worden gekeken, afhankelijk van de leeftijd van de (langstlevende) ouder. Het IB voordeel springt het meest in het oog. In het voorbeeld is gerekend met een gemiddeld percentage van 35%. Bij hogere box 1 inkomens, bijvoorbeeld bij tot uitkering gekomen zijnde lijfrentes kan het voordeel groter zijn.

Onderstaand rekenvoorbeeld is vereenvoudigd, maar geeft een beeld van de mogelijke besparingen. Elke situatie is anders en een goede voorbereiding en het op tijd inschakelen van een specialist is dan ook noodzakelijk in deze complexe materie.
(mr W.P. Keulers)

Copyright © Agrocount.nl

Rekenvoorbeeld:

Nieuwe pagina 1
Bouw- weiland 5 ha
Waarde vrij agrarisch 175.000
Waarde in verpachte staat  87.500
Opoffering pachtrecht  87.500
Geschonken wordt 5 ha land aan één kind.
geschat erfdeel kind                        

€ 828.000 of meer

schenkingrecht/overdrachtsbelasting 6% van € 87.500 5.250
successierecht bij overlijden contant 13% vrije waarde € 175.000 22.750
besparing 1 € 17.500
afschrijving IB per jaar 7.291
pacht 2% per jaar van € 175.000 3.500
afschrijving en pacht totaal per jaar € 10.791
bij IB tarief 35% netto voordeel per jaar 3.776
belasting bij kind 4% tegen 30% van € 87.500 1.050
contant voordeel over 12 jaar

26.850

besparing 2 € 26.850
besparing 1 en 2 totaal      € 44.350

               

                       

                                         

 

                                                     

 

                                                                                                             

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.