Home

Achtergrond

Keus in fosfaat- en stikstofproductiegetallen bij forfaitaire aangifte 2003

Bedrijven die over 2003 forfaitaire aangifte doen de voor hun meest gunstige normen kiezen. De normen voor de fosfaat- en stikstofproductiegetallen uit de tabellenbrochure 2003 op 2004. Bij de electronische aangifte maakt het programma automatisch de beste keus.

Bedrijven in de forfaitaire aangifte hebben als aanvoerpost de geproduceerde hoeveelheid dierlijke mest door eigen dieren. Deze hoeveelheden geproduceerde fosfaat en stikstof moeten worden berekend met behulp van de stikstof- en fosfaatproductiegetallen uit tabel 1 van de Minas-tabellenbrochure en de veesaldokaart. Bij transport van dierlijke mest tussen forfaitaire bedrijven wordt de hoeveelheid fosfaat en stikstof bepaald aan de hand van het geschatte gewicht en de mestnormen uit tabel 2 van de Minas-tabellenbrochure. De normen van zowel tabel 1(fosfaat- en stikstofproductiegetallen) als tabel 2 (mestnormen) zijn per 1 januari 2004 met terugwerkende kracht naar 1 januari 2003 gewijzigd.

Bedrijven die over 2003 forfaitair aangifte doen, mogen gebruik maken van de gunstige productiegetallen uit tabel 1 en tabel 2 van de tabellenbrochure 2004. Bedrijven zijn niet verplicht de normen van 2004 te gebruiken. Wanneer de normen van 2003 gunstiger uitpakken mogen deze gebruikt worden. De keuze moet worden gemaakt uit productiegetallen en mestnormen van tabellenbrochure 2003 of tabellenbrochure 2004. Een keuze van bijvoorbeeld stikstof op basis van 2003 en fosfaat op basis van 2004 is niet toegestaan.

Bij mestafzet kan de afnemer bijvoorbeeld de normen uit de tabellenbrochure 2003 gebruiken, want deze zijn voor hem gunstiger. Terwijl de leverancier de normen uit tabellenbrochure 2004 gebruikt, want dan voert deze meer mineralen af bij de mestafvoer. Bij electronische aangifte wordt de meest gunstige keuze automatisch gemaakt. De normen

Voor de berekening van de benodigde hoeveelheid mestproductierechten blijft de normen uit tabel 1 van de Tabellenbrochure 2003 gelden. Deze normen staan ook in de aanvulling op de Tabellenbrochure 2004.

Meer informatie Tabellenbrochure 2003
Meer informatie Tabellenbrochure 2004
Meer informatie Aanvulling op Tabellenbrochure 2004

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.