Home

Achtergrond

Gemeente treedt terecht handhavend op tegen niet agrarische activiteiten

De gemeente Hoogeveen had een boer een dwangsom opgelegd omdat hij zijn terrein en bedrijfsgebouwen voor niet agrarische doeleinden gebruikte. De boer maakte echter bezwaar maar moest bakzeil halen, want de Raad van State heeft de gemeente Hoogeveen in het gelijk gesteld.

Het College van Burgemeester en Wethouders had de boer, onder oplegging van een dwangsom, gelast de percelen te ontruimen. Slechts materialen en stoffen welke voor een normale agrarische bedrijfsvoering nodig zijn, mochten aanwezig zijn. Maar er waren ook tuinartikelen, landbouwmaterialen, elektrische artikelen, houtsnijwerk en smeedwerk, materialen voor de verhuur, afval en puin aanwezig.

Voor het perceel geldt de bestemming “Veenontginningen”. Volgens de planvoorschriften is het perceel bestemd voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf, waarbij de verkoop van eigen geteelde producten ook tot de agrarische bedrijfsvoering wordt gerekend. De Raad van State stelt het de Gemeente Hoogeveen in het gelijk en handhaaft de dwangsom. De opslag is volgens de Raad van een dusdanige omvang dat dit niet tot de normale agrarische bedrijfsvoering kan worden gerekend.

Deze uitspraak bevestigt nog eens, dat gemeenten verschillend handhavend optreden tegen andere activiteiten dan agrarische bedrijfsactiviteiten. Bij de ontplooiing van andere activiteiten is het dus zaak deze vooraf aan het bestemmingsplan te toetsen of hier een ontheffing voor aan te vragen. Anders bestaat het risico dat de activiteiten gestaakt moeten worden.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.