Home

Achtergrond

Brussel melktoeslag ruim één cent per kilo

Melkveehouders krijgen dit jaar ruim één cent per kilo melk van Brussel. Dit is afgesproken in het kader van de hervorming van het landbouwbeleid en de daarmee gepaard gaande verlaging van de interventieprijzen. De komende jaren loopt dat bedrag nog verder op. Voorwaarde is wel dat de aanvrager een actieve producent is.

Per duizend kilo melk krijgen de melkveehouders dit jaar € 11,81 uitgekeerd door het Productschap Zuivel. Het bedrag bestaat uit een algemeen deel van € 8,15 per ton melk, dat elke melkveehouder in de EU ontvangt. Het overige deel komt uit de ”Nationale enveloppe” welke de lidstaten naar eigen inzicht mogen verdelen. Om voor dit deel in aanmerking te komen moeten melkveehouders wel voldoen aan criteria. Alleen is daarover op dit moment nog niets bekend. In 2007 zal de steun worden losgekoppeld van de productie en de melkpremie worden opgenomen in de bedrijfstoeslag.

Melkveehouders ontvangen eind maart automatisch een aanvraagformulier voor de melkpremie 2004. In dit formulier is de op 31 maart 2004 bij het COS geregistreerde hoeveelheid quotum vermeld. De veehouder hoeft dit formulier alleen te ondertekenden en terug te sturen. Door ondertekening verklaart de aanvrager te voldoen aan de belangrijkste voorwaarde: dat hij een actieve producent van melk is in het quotumjaar 2003/2004. Uiterlijk 15 mei 2004 moet dit formulier retour worden gestuurd naar het COS.

In de EU-regeling is opgenomen dat de melkpremie in de periode 1 december 2004 tot 30 juni 2005 wordt uitgekeerd. Het productschap streeft er echter naar om in december 2004 de premie te betalen.

Meer informatie Circulaire van het Productschap Zuivel
Meer informatie Verordening van de EU

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.