Home

Achtergrond

Bestemmingswijzigingsverzoek voor bos, ook aangemerkt als aanvraag aanlegvergunning

De eigenaar van een landgoed had de gemeente verzocht de bestemming van de grond te wijzigen, zodat hij zijn landgoed kan uitbreiden. De gemeente heeft dit verzoek tevens aangemerkt als de aanvraag voor een aanlegvergunning en heft daarom ƒ 9.116,= aan leges, want voor de aanleg van bos is een aanlegvergunning benodigd.

De gebied valt onder het bestemmingsplan Buitengebied L. Op 29 augustus 200 heeft het College van Burgemeesters en Wethouders de bestemming gewijzigd zoals door aanvrager verzocht. In het bestemmingsplan is echter opgenomen dat voor de aanleg van bos een aanlegvergunning van de gemeente benodigd is. Op grond van de rechtenverordening bedraagt het tarief voor een vergunningsaanvraag 1,3% van de aanlegkosten, verhoogd met 50% in geval er een aanlegvergunning benodigd is. In dit geval bedragen de aanlegkosten ƒ 467.500,= wat resulteert in een legesnota van ƒ 9.116,25

De landgoedeigenaar is van mening dat hij geen aanlegvergunning heeft aangevraagd, alleen een bestemmingswijziging. Volgens hem is er ook geen aanlegvergunning vereist en zijn de aanlegkosten volgens hem te hoog berekend. Volgens hem moeten de leges geheven worden over de aanlegkosten minus de kosten van beplanting, want bij een bouwvergunning zijn de inrichtingskosten ook niet inbegrepen.

Het Gerechtshof Leeuwarden vindt dat de gemeente de aanvraag voor bestemmingswijziging kan opvatten als een aanvraag voor een aanlegvergunning, aangezien dit een vereiste is in het bestemmingsplan. Volgens het Hof kan er van bos geen sprake zijn als er geen bomen worden geplant en wordt dit dus terecht tot de kosten gerekend. Het hof stelt de landgoedeigenaar in het ongelijk en handhaaft de legesheffing.

Bij wijziging is de bestemming bos, is het dus van belang vooraf duidelijk te kijken wat er in het bestemmingsplan over vergunningen en leges is vermeld over de aanleg van bos.

Meer infirmatie Uitspraak van Gerechtshof Leeuwarden

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.