Home

Achtergrond

Besluit staatssecretaris dwingt tot aanpassing van meeste maatschapscontracten

Indien één van de maten in een maatschap aktiva verhuurt aan de maatschap en hiervoor dus een vergoeding ontvangt is hierover BTW verschuldigd. Dat levert problemen op voor de meeste agrarische bedrijven, want deze kunnen de BTW niet terugvorderen. Dit probleem is ontstaan door intrekking van Mededeling 12 in 2002. Om dit probleem te voorkomen heeft de staatssecretaris echter besloten dat maatschapscontracten aangepast mogen worden tot eind van dit jaar.

Op 28 augustus 2002 is het Mededeling 12 ingetrokken. Hierbij was het toegestaan om één van de maten een vergoeding te betalen voor de ingebrachte aktiva zonder hierover omzetbelasting te moeten betalen. Door intrekking hiervan zou deze vergoeding dus BTW belast worden. Daar ligt nu het probleem voor de meeste agrarische bedrijven, deze vallen meestal onder de landbouwregeling en kunnen de BTW niet terugvorderen.

Dit heeft gevolgen voor alle maatschapcontracten waarbij vader de stille reserves heeft voorbehouden. Voor vader is er dus sprake van buitenvennootschappelijk vermogen en de aktiva waarin deze stille reserves besloten liggen ter beschikking stelt aan de maatschap. Bij de inbreng van quota kan het nadeel al snel oplopen tot zo’n tienduizenden euro’s. Gevolg hiervan is dat er behoefte is om de maatschapscontracten aan te passen. De staatssecretaris van Financiën heeft nu besloten de mogelijkheid te geven om alle maatschapscontracten aan te passen tot uiterlijk 31 december 2004.

Nu er geen vergoeding meer kan worden betaald, zal het er in de praktijk op neerkomen dat de winstverdeling tussen de maten wordt aangepast, maar dat ligt natuurlijk nogal gevoelig. Nu de maatschapscontracten toch aangepast moeten worden is het goed meteen het gehele contact onder de loep te nemen.

Volgende week zullen wij u verder berichten over de aanpassingen van de maatschapscontracten.

Meer informatie Besluit van staatssecretaris van Financiën

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.