Home

Achtergrond

Ammoniakzones blijven ondoorzichtig

Het Interprovinciaal Overleg heeft het plan om per provincie een aantal hectare kwetsbare natuur aan te wijzen in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij. De kamer ziet echter niets in dit voorstel, want het blijft te vaag.

Per provincie moet een aantal hectare natuur worden vastgesteld, dat bescherming verdient in het kader van de Wav. Het rijk moet bepalen hoeveel natuur als zeer kwetsbaar geldt. Dit is de kern van het voorstel van Interprovinciaal Overleg (IPO). De provincies willen hiermee een alternatief bieden aan het regeringsvoorstel waarin over “opgaand naaldbos” wordt gesproken.

Het CDA en VVD kunnen zich niet vinden in deze plannen. Het blijft volgens hun vaag en komt de boeren nauwelijks tegemoet. Het is ook nog niet duidelijk hoe de provincies tot het aantal hectares wil komen. Een kamermeerderheid lijkt nu voor een zone van 250 meter rondom voor ammoniak gevoelige Habitatgebieden. In het voorstel van het IPO wordt vastgehouden aan zones van 500 meter rond Vogel – en Habitatgebieden en 250 meter rond natuurmonumenten, grote natuurkernen en overige aan te wijzen zeer kwetsbare gebieden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.