Home

Achtergrond

Alle lopende pachtcontracten gaan onder nieuwe pachtwet vallen

De lopende pachtcontacten komen in de nieuwe pachtwet onder de termen van bedrijfspacht te vallen. Hierbij is echter ook opgenomen dat onder voorwaarden nog eenmalig indeplaatsstelling mogelijk moet zijn. Dit bericht minister Veerman in een brief aan de kamer.

In de nieuwe Pachtwet worden de pachtnormen en de inhoud van de pachtcontracten vrij gelaten. De pachter en verpachter bepalen zelf de inhoud en de pachtprijs, alleen in bijzondere gevallen kan een deskundige of zelfs de rechter de pachtprijs vaststellen. Voor gevallen waarin er sprake is van zogenoemde pachtafhankelijkheid, dan biedt de pachtwet extra bescherming. Deze pacht zal dan onder de regels van bedrijfspacht vallen.

In het wetsvoorstel worden alle lopende pachtcontracten ondergebracht onder de nieuwe Pachtwet. Ongeacht of deze volgens de nieuwe wet voldoen aan de voorwaarden voor bedrijfspacht, zullen zij onder dit regime vallen. Daarnaast heeft de zittende pachter nog éénmaal het recht van indeplaaststelling. Hiermee wordt volgens Veerman een vergelijkbaar beschermingsniveau voor de pachter gehandhaafd als in de huidige pachtwet. Eerder werd er vanuit gegaan van dat de huidige Pachtwet nog 12 jaar van toepassing zou blijven op bestaande pachtovereenkomsten.

Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe Pachtwet.

Meer informatie Brief van Minister aan de Tweede Kamer
Lees ook Pachtprijs in nieuwe wet waarschijnlijk vrij onderhandelbaar

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.