Home

Achtergrond

Afschrijvingspercentage staat vast per gebouwtype bij opkoopregeling

Een varkenshouder die mee had gedaan aan de opkoopregeling maakte bezwaar tegen de toegekende sloopsubsidie. Bij de berekening werd voor de werkplaats een ander afschrijvingspercentage gerekend dan voor de varkensstal, terwijl deze volgens hem één geheel vormden. De Raad van State volgde zijn redenering echter niet.

De varkenshouder had een bedrag van ƒ 419.910,= toegekend gekregen als subsidie voor de Regeling beëindiging veehouderijtakken (Rbv). Hij was het hier echter niet mee eens, want volgens hem waren de afschrijvingspercentages voor bepaalde gebouwen niet juist toegepast.

Het afschrijvingspercentage wordt berekend aan de hand van de getallen uit KWIN Veehouderij. De varkenshouder is het eens met de percentages zoals deze voortkomen uit KWIN. Alleen vindt hij dat de afschrijvingspercentages verkeerd zijn toegepast. Voor de varkensstallen is het afschrijvingspercentage op 2,5% gesteld en voor de overige gebouwen en aparte mestopslag op 5%. Volgens de varkenshouder is het niet te begrijpen waarom over het gedeelte van het gebouw dat als varkensstal is ingericht 2,5% per jaar wordt afgeschreven en een ander gedeelte van hetzelfde gebouw dat als werkplaats wordt gebruikt 5% per jaar. Uit stukken blijkt echter dat de varkensstal in 1970 is gebouwd en de werkplaats in 1975 er bij is gebouwd. De gebouwen hebben alleen een gemeenschappelijk dak volgens de Raad van State. Dat rechtvaardigt de verschillen in de afschrijvingspercentages en valt de werkplaats dus onder de norm overige gebouwen met een afschrijvingspercentage 5%.

Naast de stal was ook een ondergrondse mestkelder aangelegd, welke zo was geconstrueerd dat er later een stal op gebouwd zou kunnen worden en er dus een onderkelderde stal zou ontstaan. De ondergrondse mestkelder is volgens de Raad van State op dit moment niet meer dan een mestopslag, wat dus een afschrijvingspercentage van 5% rechtvaardigt, zoals in de normen is vastgelegd.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.