Home

Achtergrond

Aanvraag ooipremie van 5 januari tot en met 9 februari

De premie per ooi bedraagt 21 euro. Voor melkschapenhouders is de premie €16,80. De premie kan bij Laser worden aangevraagd van 5 tot en met 9 februari. Daarna volgt een korting op de premie. Na 5 maart worden alle aanvragen afgewezen.

Het aanvragen van ooipremie kan van 5 januari tot en met 9 februari 2004. De aanvragen moeten op 10 februari zijn ontvangen door Laser. Voor elke dag later worden de premie met één procent gekort. Aanvragen die Laser na 5 maart 2004 ontvangt worden niet meer in behandeling genomen. Om voor de premie in aanmerking te komen moeten de ooien worden aangehouden van 10 februari tot en met 19 mei 2004.

De ooipremie bedraagt 21 euro per ooi, behalve voor melkschapenhouders, die ontvangen € 16,80 per ooi. Bedrijven die in door de EU aangewezen probleemgebieden liggen, ontvangen per ooi 7 euro extra. Een probleemgebied is een gebied dat wordt gekenmerkt door specifieke natuurlijke beperkingen zoals een hoog grondwaterpeil, onregelmatige perceelsvorm, slechte bereikbaarheid van de percelen en dergelijke. De betaling zal in het najaar van 2004 plaatsvinden.

Om ooipremie te kunnen ontvangen moet de schapenhouder beschikken over premierechten. Heeft hij of zij geen of te weinig premierechten, dan kunnen aanvragers gratis premierechten verkrijgen uit de nationale reserve. Aanvragers zonder premierechten moeten dan wel: een kopie van de I&R- brief ‘Toekenning UBN’ of de I&R- brief ‘Diersoort toevoegen’ of een kopie van het mutatieformulier ‘I&R schapen en geiten’ meesturen waaruit blijkt dat de aanvrager (recent) schapenhouder is of weer is geworden. Door verkrijging van premierechten uit de nationale reserve worden alle rechten specifiek. Dit betekent dat deze rechten gedurende drie verkoopseizoenen niet kunnen worden overgedragen aan een andere schapenhouder.

Meer informatie Uitgebreide informatie en aanvraagformulieren

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.