Home

Achtergrond 1307 x bekeken

Wet koop onroerende zaken van kracht per 1 september

Voor het kopen van agrarische bedrijfsgebouwen en losse percelen grond verandert er niets. Door de nieuwe wet worden particuliere kopers van woningen beschermd tegen overhaaste aankopen. Als een woning wordt verkocht dan moet de koopovereenkomst op papier worden gezet en heeft de koper drie dagen de tijd de koopovereenkomst te ontbinden. Uiteraard kan bij bedrijfsgebouwen en losse percelen grond dit onderling wel worden overeengekomen.

Deze wet moet de koper behoeden voor een niet goed overdachte koop. In de drie dagen bedenktijd, die ingaan op de dag nadat hij een kopie van de getekende koopakte heeft ontvangen, kan hij eventueel een notaris of makelaar raadplegen.

De hoofdpunten op een rij:

Nieuwe pagina 1
· Het moet gaan om een woning. Als er bijvoorbeeld bedrijfsruimte wordt gekocht geldt het niet. Ook geldt het bijvoorbeeld niet voor woonboten omdat die niet onroerend zijn;
· De koopovereenkomst moet schriftelijk zijn vastgelegd;
· De koper moet een particulier zijn. De wet spreekt over een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
·

 

De koper heeft drie dagen de tijd om te ontbinden. De drie dagen beginnen te lopen vanaf het moment dat de koopovereenkomst aan de koper is gegeven. Het is dus zaak dat voor de ontvangst van de koopovereenkomst wordt getekend, anders kun je later het tijdstip niet meer bewijzen;
· De koper kan de koopovereenkomst laten inschrijven bij het kadaster, zodat iedereen kan weten dat de woning is verkocht;
·

        

De koper kan niet worden verplicht de koopprijs vooruit te betalen. Wel kan worden afgesproken dat 10% van de koopsom bij de notaris in depot wordt gesteld, dan wel dat voor dit bedrag zekerheid wordt gesteld.

Bij de koop van een boerderij, bestaande uit agrarische bedrijfsgebouwen met bijbehorende grond of een los perceel landbouwgrond is de bedenktijd niet wettelijk verplicht. Een koper kan hier echter wel om verzoeken, maar het is dan aan de verkoper of hij dat in de koopovereenkomst wil opnemen.
mr. G. Krale

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.