Home

Achtergrond

Voor ƒ 1 miljoen verkochte huiskavel was voor WOZ vrijgestelde cultuurgrond

Een paardenhouder verkocht zijn huisperceel van bijna één hectare voor ƒ 1,3 miljoen aan een projectontwikkelaar. De paardenhouder exploiteerde de grond bedrijfsmatig en had ook voortgezet agrarisch gebruik bedongen. Het Hof Arnhem oordeelde daarom dat het perceel was vrijgesteld voor de WOZ.

Een ondernemer heeft als sinds 1976 een bedrijfsmatige paardenhouderij. In de loop van de jaren zijn door verschillende omstandigheden een aantal percelen niet meer bij hem in gebruik. Alleen een huisperceel van 9.179 m2 is nog in gebruik bij het bedrijf. In de koopakte is opgenomen dat het perceel in gebruik is als weiland voor hobbypaarden en pony’s.

De gemeente Westervoort beschouwd het grazen van de paarden echter vermogensbeheer en niet als bedrijfsmatige exploitatie, want als dit niet het geval zou zijn dan zou het weiland een wildernis worden. Het Hof oordeelt dat het weiden van de paarden bedrijfsmatig is en dus volgens artikel 2, lid 1, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten WOZ buiten aanmerking moet worden gelaten. Het feit dat het perceel verkocht is voor ƒ 1,3 miljoen aan een projectontwikkelaar doet daar niets aan af. De waarde voor de WOZ wordt verlaagt van € 291.326 naar € 234.263,=.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.