Home

Achtergrond

Veerman besteedt extra uitgaven vooral aan EHS

Het merendeel van de 700 miljoen euro, die minister Cees Veerman deze kabinetsperiode te besteden heeft, gaat naar de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat bedrag kan oplopen tot 550 miljoen euro, blijkt uit cijfers van het ministerie van landbouw. Deze bedragen komen echter gefaseerd beschikbaar oplopend tot 2007.

Veerman sleepte bij de onderhandelingen over het regeerakkoord 700 miljoen euro binnen voor EHS en Reconstructie van de varkenshouderijgebieden in Zuid- en Oost-Nederland. Tot nu toe bleef schimmig hoe het geld over beide beleidsdoelen verdeeld zou worden. Volgens de minister hangen ze zo nauw samen, dat EHS-uitgaven tegelijk ook bijdragen aan de Reconstructie. Veerman geeft nu zelf aan dat grofweg tweederde besteed wordt aan EHS en eenderde aan Reconstructie. Uit de begroting blijkt echter dat de Reconstructie er nog wel bekaaider af kan komen.

Van de geplande uitgaven staat ruim de helft, 386 miljoen euro, gereserveerd voor verwerving (263 miljoen) en inrichting (60 miljoen) van EHS-gronden, en voor het verbeteren van de kwaliteit daarvan (63 miljoen). Een deel van de grond wordt aangekocht van boeren. Nog eens 55 miljoen euro is bestemd voor (evt. agrarisch) natuurbeheer (27 miljoen) en het verbeteren van de waterkwaliteit (28 miljoen).

Voor zogeheten ’flankerend EHS-beleid’ is 113 miljoen euro beschikbaar. Hiermee wil het kabinet verdroging tegengaan, verbindingen maken tussen natuurgebieden en de ammoniakuitstoot bestrijden. Dat laatste door technische maatregelen aan stallen en eventueel bedrijfsverplaatsing en -beëindiging. Hoeveel geld het kabinet heeft voor een mogelijke nieuwe opkoopregeling is vooralsnog onduidelijk. Aangezien Veerman zo’n 70 miljoen euro nodig denkt te hebben voor uitvoering en begeleiding van de investeringen door het ministerie, blijft er 76 miljoen euro over voor met name inrichten van varkensvrije zones en vitaal platteland.

Hoewel Veerman niet hoeft te bezuinigen op de extra uitgaven, komen deze gefaseerd beschikbaar: 60 miljoen euro in 2004, oplopend naar 90 in 2005, 260 in 2006 en 290 miljoen euro in 2007. Na dat jaar krijgt LNV er volgens plan jaarlijks structureel 250 miljoen euro bij. (Bron: Agd)

Meer informatie Brief van minister aan Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.