Home

Achtergrond

Tot 1 oktober nog mestafzetruimte bijcontracteren

Tot 1 oktober aanstaande kunnen bedrijven nog mestafzetruimte bijcontracteren om het jaarplafond aan te vullen. Door de leegstand op pluimveebedrijven als gevolg van de vogelpest is er veel onbenutte mestafzetruimte aanwezig op deze bedrijven die eventueel doorgecontracteerd kan worden. Alle stukken moeten voor 1 oktober bij Bureau Heffingen zijn.

In principe is 1 oktober de einddatum wanneer nog mestafzetovereenkomsten kunnen worden afgesloten en gemeld bij Bureau Heffingen. Naar mate het jaar vordert kan beter worden berekend of het jaarplafond wordt overschreden of niet. Bedrijven die gedurende het jaar voortdurend boven het dagplafond zitten, zullen nog mestafzetovereenkomsten moeten sluiten. De mestafzetovereenkomsten eindigen automatisch op 31 december. Wel kan een contract voor meerdere jaren worden afgesloten.

Er is echter een uitzondering: als een afnemer te veel mest heeft gecontracteerd of zijn bedrijf heeft verkleind. Dan mag tot 31 december nog een mestafzetcontract worden afgesloten. Dit geldt alleen als de mestproducent hiervan niet voor 1 augustus op de hoogte was, want anders had hij nog voldoende tijd om een vervangende overeenkomst af te sluiten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.