Home

Achtergrond

Subsidie voor weidevogelbeheer ook in akkerbouwgebieden

Tot nu toe was er alleen subsidie mogelijk voor weidevogelbescherming in weidegebieden. Nu komen ook akkerbouwgebieden komen voor de regeling in aanmerking. Het ministerie van LNV heeft een verzoek om de criteria voor subsidies voor weidevogelbeheer te verruimen gehonoreerd.

De provincie Flevoland, de agrarische natuurverenigingen van Boer en Natuur, NLTO, Landschapsbeheer en de Dienst Landelijk Gebied hebben bij LNV een verzoek ingediend om ook subsidies voor vogelbeheer toe te kennen in akkerbouwgebieden. In Flevoland komen veel weidevogels voor die niet alleen in grasland maar ook op akkers broeden. In Flevoland spreekt men daarom over veldvogels.

Uit een onderzoek in opdracht van de provincie door de agrarische natuurvereniging Rivierduingebied naar het voorkomen van veldvogels bleek dat er in gebieden met afwisselend akkers en grasland meer vogelsoorten leven dan in gebieden met alleen grasland. De onderzoeksbevindingen vormden een extra aanleiding om een voorstel bij het ministerie van LNV in te dienen om ook voor akkerbouwgebieden subsidie voor weidevogelbescherming mogelijk te maken.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.