Home

Achtergrond

Stanknormen voor vleeskalveren aangepast

Bij de vertaling van resultaten van het onderzoek naar omrekeningsfactoren is een fout gemaakt. Voor vleeskalveren tot 8 maanden wordt de norm nog ongunstiger. Voor vleesstierkalveren tot 6 maande wordt de regeling iets gunstiger. Vergunningsaanvragen die al zijn ingediend moeten worden beoordeeld op de nieuwe normen.

Door een domme rekenfout is tot nu toe altijd gerekend met de verkeerde omrekeningsfactor van het vleesvarkenseenheden naar het aantal te houden vleeskalveren. Er mogen dus minder vleeskalveren tot 8 maanden worden gehouden op een vleesvarkenseenheid en juist meer vleesstierkalveren tot 6 maanden. De norm en zijn als volgt.

Nieuwe pagina 1
nieuwe norm oude norm
categorie A4 Vleeskalveren tot 8 maanden 0,6 0,9
- idem met chemische luchtwasser 0,9 1,3
categorie A5 Vleesstierkalveren tot 6 maanden 0,9 0,6

Net als wijzigingen van vergelijkbare regeling is ook in deze regeling afgezien van het overgangsrecht. Dat betekend dat de nieuwe normen in werking treden vanaf de datum dat de onderhavige regeling van kracht is. Dat wil ook zeggen dat reeds aangevraagde bouw- en milieuvergunning moeten worden beoordeeld volgens de nieuwste normen.

Lees ook Stankregels treffen vooral zeugenhouders

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.